WYKAZ
stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy otrzymują instrukcję do osobistego użytku

1.  Starsi kontrolerzy i kontrolerzy oraz starsi instruktorzy i instruktorzy służby drogowej,ruchu, automatyki i trakcji,

2.  Naczelnicy sekcji drogowych i automatyki,

3. Toromistrzowie,

4.  Naczelnicy (zawiadowcy) stacji.