§ 2.
NADZÓR NAD STOSOWANIEM INSTRUKCJI

Właściwe organy nadzorcze, tak oddziałowe jak i dyrekcyjne, powinny kontrolować stan techniczny rozjazdów i innych urządzeń kolejowych, wymienionych w § 1 ust.2, prawidłowość oględzin i badań technicznych wykonywanych przez podległy personel służby drogowej, ruchu, automatyki i telekomunikacji, dokładność prowadzenia dzienników i książek, w których rejestruje się wyniki oględzin i badań technicznych, przebieg usuwania stwierdzonych usterek.