§11.
ZASADY WYKONYWANIA NAPRAW I KONSERWACJI ROZJAZDÓW

1.  Wszystkie roboty wchodzące w zakres napraw głównych i bieżących oraz częściowo konserwacji rozjazdów wykonuje służba drogowa.

2.   Służba ruchu wykonuje w rozjazdach przydzielonych jej do utrzymania następujące roboty konserwcyjne:
1)  czyszczenie i smarowanie odpowiednimi smarami płyt ślizgowych w zwrotnicach oraz części trących zwrotnic i zamknięć zwrotnicowych,
2)  czyszczenie żłobków w krzyżownicach, i kierownicach oraz przestrzeni wolnych pomiędzy iglicami i opornicami,
3)  dokręcanie śrub i wkrętów.

3.   Do wykonywania czynności konserwacyjnych wymienionych w ust. 2 w służbie ruchu poza pracownikami posterunków ruchu mogą być wyznaczeni konserwatorzy rozjazdów.

4. Roboty konserwacyjne w zakresiew wymienionym w pkt.2 na rozjazdach będących w dyspozycji innych służb kolejowych (rozjazdy w torach trakcyjnych warsztatowych itp.) wykonują wyznaczeni pracownicy tych służb.

5.   Oczyszczanie rozjazdów ze śniegu i lodu powinno być wykonywane według zasad określonych w regulaminie stacyjnym walki ze śniegiem i mrozem.

6.   Jeżeli toromistrz wiedząc o uszkodzeniu lub nieprawidłowym działaniu rozjazdu, nie może sam natychmiast usunąć usterek środkami, którymi rozporządza, powinien najkrótsza drogą powiadomić o tym naczelnika sekcji drogowej żądając pomocy. Naczelnik sekcji drogowej powiadomiony o uszkodzeniu rozjazdu, lub stwierdziwszy sam uszkodzenie, powinien zarządzić natychmiast naprawę, powiadamiając w przypadku uszkodzenia rozjazdu wyposażonego w urządzenia sterowania ruchem kolejowym naczelnika sekcji automatyki, a w razie konieczności zażądać pomocy oddziału drogowego.
Jeśli nie ma możliwości usunięcia uszkodzenia lub usterki mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu należy wprowadzić niezwłocznie ograniczenie prędkości pociągów lub zamknięcie dla ruchu rozjazdu osłaniając rozjazd odpowiednimi sygnałami i powiadomić o tym dyżurnego ruchu.