WYKAZ
jednostek organizacyjnych PKP i innych instytucji otrzymujących instrukcję do użytku służbowego, według rozdzielnika.

1.  Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej,

2.  Dyrekcja Generalna PKP,

3.  Dyrekcje Okręgowe Kolei Państwowych,

4.  Oddziały: drogowe, zmechanizowanych robót drogowych, geodezyjne, automatyki i telekomunikacji, zasilania energetycznego,

5.  Rejony przeładunkowe, stacje rejonowe, ośrodki szkolenia kursowego PKP,

6.  Stacje (posterunki ruchu), lokomotywownie, wagonownie,

7.  Sekcje: drogowe, automatyki, elektroenergetyczne (zasilania),

8.  Sekcje zmechanizowanego utrzymania nawierzchni,

9.  Pociągi: zmechanizowanych robót nawierzchniowych, zmechanizowanej wymiany i regeneracji rozjazdów, zmechanizowanego montażu i demontażu nawierzchni,

10.Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa,

11.Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego,

12.Ośrodek Diagnostyki i Spawalnictwa Nawierzchni Kolejowej,

13.Technika Kolejowe i zasadnicze szkoły zawodowe PKP.