Załącznik 1 do
wykazu linii, łącznic i linii łączących D29

A. Linie

001-100
101-200
201-300
301-400
401-458

B. Łącznice

501-600
601-700
701-800
801-900

C. Tory łączące

901-999

W załączniku podano następujące dane:

Kod Cecha Wartosci
0001 Kategoria linii:
magistralna
pierwszorzędna
drugorzędna
znaczenia miejscowego
0003 Liczba torów:
dwutorowa
jednotorowa
zero
0005 Sposób użytkowania:
czynna
zawieszony ruch poc. pasażerskich
zawieszony ruch poc. towarowych
zawieszony ruch pociągow
zlikwidowana i nierozebrana
rozebrana i nieprzekazana
0006 Elektryfikacja:
zelektryfikowana
niezelektryfikowana
0007 Status linii:
pod zarządem PKP
pod zarządem PKP oddana w dzierżawę
0008 Szerokość toru:
normalnotorowa
szerokotorowa
0009 Przeznaczenie linii:
pasażersko-towarowa
pasażerska
towarowa
ruch komercyjny
inna
brak toru
0012 ZI utrzymania

i podano w jakich kilometrach.


Powrót do strony D29