Wykaz linii, łącznic i linii łączących D29

A. Linie

B. Łącznice

C. Tory łączące

Oznaczenia przy rodzaju początku i końca linii
S - styk,   R - Rozjazd,    KO - koziol oporowy,  GP granica panstwa, GG - granica gruntu PKP

Powrót do strony D29