Załącznik nr 8
ŁĄCZENIE SZYN W TORZE KLASYCZNYM

Tablica 1
Wartości wymaganych luzów w stykach w [mm]

Temperatura
szyny
[0 C]
Szyny o długości [m]
6 12,5 15 18 25 30
-15 do -10 3 7 9 10 14 17
-9 do -6 3 6 8 9 13 16
-5 do 0 3 6 7 9 12 14
0 do 5 3 5 6 8 11 12
6 do 10 2 4 6 7 9 10
11 do 15 2 4 5 6 8 8
16 do 20 2 3 4 5 6 6
21 do 25 1 3 3 4 4 4
26 do 30 1 2 2 2 2 2
31 do 35 1 1 1 1 1 1
36 do 40 0 0 0 0 0 0

Rys. 1 Złącze szyn UIC60 wiszące

Rys. 2 Złącze szyn UIC60 podparte

Rys. 3 Złącze szyn S49 wiszące

Rys. 4 Złącze szyn S49 podparte

Rys. 5 Szyna przejściowa UIC60/S49