Załącznik 5
TYPY PODKŁADÓW, PODROZJAZDNIC I MOSTOWNIC ORAZ ICH CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. Podkłady, podrozjazdnice i mostownice drewniane

Podkłady drewniane z uwagi na kształt przekroju poprzecznego dzieli się na belkowe i obłe. Podstawowe wymiary podkładów przedstawia rys 1, a dopuszczalne odchyłki w tablicy 1.

a) podkłady belkowe

b) podkłady obłe

Rys. 1 Typy podkładów drewnianych

Tablica 1
Tolerancje wymiarów nominalnych

Wymiar Tolerancje [mm]
W miejscach podparcia szyn Poza miejscem podparcia szyn
Długość +30
-30
Wysokość +3
-0
+3
-5
Wysokość boków ( w podkładach belkowych) +3
-0
+3
-20
Szerokość powierzchni górnej +5
-0
+20
-20
Szerokość płaszczyzny dolnej +5
-0
+20
-10

2) Podrozjazdnice drewniane

Na liniach kolejowych stosowane są dwa typy podrozjazdnic drewnianych: I B oraz II O. Wymiary podrozjazdnic podano na rys.2 Odchyłki w wymiarze długości +-200 mm, pozostałe odchyłki wymiarowe podrozjazdnic wg tabl.1 .

Rys. 2 Typy podrozjazdnic drewnianych


3) Mostownice

Mostownice z uwagi na wielkość przekroju poprzecznego wykonywane są zasadniczo w trzech typach, które przedstawione są na rys. 3

Rys. 3 Typy mostownic


2. Podkłady i podrozjazdnice strunobetonowe

1) Podkłady strunobetonowe

Podkłady strunobetonowe przystosowane do przytwierdzeń typu K posiadają wbudowane dyble do wkrętów. Na rys. 4 przedstawiono podstawowy typ tego rodzaju podkładu, a w tabl. 2 dopuszczalne odchyłki wymiarowe.
Podkłady strunobetonowe przystosowane do przytwierdzeń typu SB posiadają wbudowane kotwy do mocowania sprężyny. Na rys. 5 przedstawiono podstawowy typ tego rodzaju podkładu, a w tabl. 3 dopuszczalne odchyłki wymiarowe.

Rys. 4 Podkład strunobetonowy INBK 7 przystosowany do przymocowania typu K
Wymiary dotyczą szyn UIC60, w nawiasach podano wartości dla szyn S49

Tablica 2
Tolerancje wymiarów podstawowych w podkładach strunobetonowych przystosowanych do przytwierdzeń typu K [mm]

Wymiar Dopuszczalne odchyłki
długość +- 30
szerokość:
- w płaszczyźnie dolnej
- w płaszczyźnie górnej

+10, -3
+-3
wysokość +10, - 3
pochylenie powierzchni podparcia szyny +- 1:200
rozmieszczenie dybli w przekroju poprzecznym +- 2
rozmieszczenie dybli w przekroju podłużnym:
- pod podkładką
- odległość wewnętrznego dybla od osi podkładu

+- 2
+- 1,5
wgłębienia i wypukłości w miejscach przytwierdzenia podkładek +- 1
odległość spirali wokółdyblowej od górnej powierzchni podkładu (20 mm) +-5

Rys. 5 Podkład strunobetonowy PS- 94 przystosowany do przytwierdzenia sprężystego SB
Wymiary dotyczą szyn UIC60, w nawiasach podano wartości dla szyn S49

Tablica 3
Tolerancje wymiarów podstawowych w podkładach strunobetonowych przystosowanych do przytwierdzeń typu SB [mm]

Wymiar Dopuszczalne odchyłki [mm]
długość całkowita +-10
Szerokość:
- w płaszczyźnie dolnej części podszynowej
- w płaszczyźnie górnej części podszynowej
- w płaszczyźnie dolnej części środkowej
- w płaszczyźnie dolnej części środkowej

+5, -3
+5,-3
+5, - 3
+5, -3
wysokość podkładu:
-pod szyną
- w części środkowej

+10, - 3
+10, -3
odległości pomiędzy kotwami:
- między skrajnymi kotwami na podkładzie
- między kotwami pod jedną szynę
- między skrajną kotwą a końcem podkładu

+- 2
+- 1
+- 8

2) Podrozjazdnice strunobetonowe

Podrozjazdnice strunobetonowe produkuje się w kompletach (doborach), w skład którego wchodzą podrozjazdnice o różnej długości i rozstawie dybli dostosowanych do określonych typów rozjazdów.
Podrozjazdnice powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującą dokumentacją technologiczną z materiałów określonych w zestawieniu materiałowym i powinny spełniać następujące wymagania:
powierzchnie podszynowe(przylegania podkładek żebrowych) nie mogą mieć pęknięć, rys, miejsc niedowibrowanych i raków; miejscowe nierówności na powierzchni podszynowej nie mogą być większe niż 1mm,
powierzchnia podszynowa powinna być szorstka i mieć fakturę niegładzonego betonu,
na pozostałych powierzchniach dopuszcza się występowanie:
- nierówności w granicach +2, -3 mm,
- raków o średnicy nie większej niż 15 mm,
- wgłębień nie większych niż 5 mm,
- porów powstałych od pęcherzyków powietrza i odparowania wody zarobowej,
- wykruszeń dolnej krawędzi podrozjazdnicy o szerokości do 30 mm i głębokości do 5 mm, o łącznej długości do 300 mm dla każdej krawędzi,
odchyłki wymiarów w stosunku do wartości projektowanych nie mogą przekraczać:
- długość podrozjazdnicy +- 10 mm,
- szerokość podrozjazdnicy +5, -3 mm,
- wysokość podrozjazdnicy +7, -3 mm,
- odległości pomiędzy sąsiednimi dyblami +-1 mm,
- odległości pomiędzy skrajnymi dyblami +- 1,5 mm,
- odległości pomiędzy skrajnymi dyblami a końcem podrozjazdnicy +- 10 mm,
Szczegółowe wymagania dotyczące:
- podkładów , podrozjazdnic i mostownic zawiera norma PN-73/D-95006,
- podkładów strunobetonowych zawierają "Warunki techniczne. Podkłady strunobetonowe. Wykonanie, odbiór, dostawa",
- podrozjazdnic strunobetonowych zawierają "Warunki techniczne. Podrozjazdnice strunobetonowe. Wykonanie, odbiór, dostawa".


4. Rozmieszczenie podkładów w torze

Tablica 4
Rozmieszczenie podkładów w torze

Klasa toru Długość szyny

[m]

Rozstaw podkładów w [m] Liczba podkładów
Przystykowe w torach klasycznych i

stykach toru bezstykowego

Na przęśle Na przęśle w torze klasycznym Na 1 km toru bezstykowego
a b c d
0, 1,

3, 4, 5

25 0,298 0,550 0,550 0,600 43 1720
30 0,605 0,600 0,600 51 1700
2, 3, 5 25 0,550 0,605 0,650 40 1600
30 0,525 0,530 0,650 48 1600
2, 3, 4, 5 25 0,655 0,700 0,700 37 1480
30 0,705 0,700 0,700 44 1466
3, 5 25 0,630 0,700 0,750 35 1400
30 0,600 0,605 0,750 42 1400
3, 4, 25 0,670 0,735 0,800 33 1320
30 0,705 0,800 0,800 39 1300
5 25 0,730 0,850 0,850 31 1240
30 0,730 0,800 0,850 37 1233

Oznaczenia: a, b, c, d - na schemacie poniżej: