Załącznik nr 4
CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE SZYN


Rys. 1 Przekrój poprzeczny szyny UIC60


Rys. 2 Przekrój poprzeczny szyny S49


Tablica 1
Charakterystyki podstawowych typów szyn

Parametr

Jednostka

Typ szyn

UIC60

S49

Masa

kg/m

60,34

49,43

Wysokość

mm

172

149

Standardowe długości

m

25

30, 25, 15

Szerokość stopki

mm

150

125

Szerokość główki

mm

72

67

Grubość szyjki

mm

16,5

14

Średnica otworów łubkowych

mm

30

30

Powierzchnia przekroju

mm2

7686

6297

Moment bezwładności Ix

10-8m4

3055

1819

Moment bezwładności Iy

10-8m4

513

320

Wskaźnik wytrzymałości

10-6m3

335,5

240


Tablica 2
Charakterystyki innych typów szyn leżących w torach kolejowych

Typ szyny

Masa

[kg/m]

Wysokość

Szerokość

stopki

Szerokość

główki

Grubość

Szyjki

Odległość otworów na

śruby łubkowe

Średnica

Otworów

do śrub

łubkowych

Standardowe

długości

szyn

[m]

x

y

z

[mm]

S42

42,48

140

125

68

13

46

170


34

30, 18, 15

C

47,97

147

130

68

14

46

170

-

34

30, 18, 15

L

36,05

130

116

60

12

46

170

-

32

18, 15

8a/b

41,0

138

110

72

14

a) 61

b) 61

120

120

-

165

30

15, 12

15a/c

40,5

144

110

72

14

a)50,5

c)50,5

100

165

230

30

15, 12

S45

45,25

142

125

67

14

46

165


30

18, 15

S41

40,95

138

125

67

14

46

165


30

18, 15

6d/e

33,4

134

105

58

11

d)61

e)61

120

120


150

30

15, 12

39 a/b

(IIa)

38,42

135

114

68

13

a)56

b)56

110

155

160

25

10,67

38 a/b

(III a)

33,48

128

110

60

12

a)56

b)56

110

155

160

25

12,8

X a

53,65

125

110

58

12

49

49

125

250

125

32

12,5


Odległości pomiędzy otworami na śruby łubkowe wg poniższego schematu: