Zał±cznik nr 3

ELEMENTY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Rys.1 Przytwierdzenie typu K szyny UIC60 do podkładów betonowych
Oznaczenia:
1- szyna,
2- podkładka żebrowa,
3- przekładka,
4- łapka,
5- ¶ruba stopowa z nakrętk±,
6- pier¶cień sprężysty potrójny,
7- przekładka pod podkładk± żebrow±,
8- wkręt,
9- pier¶cień sprężysty podwójny,
10- dybel,
11- korek,
12- podkład betonowy.


Rys.2 Przytwierdzenie typu SB szyny UIC60 do podkładów betonowych
Oznaczenia:
1- kotwa,
2- łapka sprężysta,
3- wkładka izolacyjna,
4- przekładka podszynowa.


Rys.3 Przytwierdzenie typu K szyny UIC60 do podkładów drewnianych
Oznaczenia:
1- szyna,
2- podkładka żebrowa,
3- przekładka,
4- łapka,
5- ¶ruba stopowa z nakrętk±,
6- pier¶cień sprężysty potrójny,
7- wkręt,
8- pier¶cień sprężysty podwójny,
9- podkład drewniany.


Rys.4 Przytwierdzenie typu K szyny S49 do podkładów betonowych
Oznaczenia
1- szyna,
2- podkładka żebrowa,
3- przekładka,
4- łapka,
5- ¶ruba stopowa z nakrętk±,
6- pier¶cień sprężysty podwójny,
7- przekładka pod podkładk± żebrow±,
8- wkręt,
9- dybel,
10-korek,
11- pier¶cień sprężysty podwójny,
12- podkład betonowy.


Rys. 5 Przytwierdzenie typu SB szyny S49 do podkładów betonowych
Oznaczenia:
1- kotwa,
2- łapka sprężysta,
3- wkładka izolacyjna,
4- przekładka podszynowa.


Rys.6 Przytwierdzenie typu K szyny S49 do podkładów drewnianych
Oznaczenia:
1- szyna,
2- podkładka żebrowa,
3- przekładka,
4- łapka,
5- ¶ruba stopowa z nakrętk±,
6- pier¶cień sprężysty podwójny,
7- wkręt,
8- pier¶cień sprężysty podwójny,
9- podkład drewniany.