Załącznik 2
STANDARDY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Tablica 1
Standardy konstrukcyjne nawierzchni dla torów klasy  0

Wariant Szyny Typ podkładów Rozstaw podkładów
[m]
Typ przytwierdzenia szyn Grubość warstwy podsypki [m]
0.1 UIC60
nowe dla
v > 200 km/h
PS- 93, PS- 94 0,60 SB 0,35
0.2 --"-- I / B,  II / B
twarde
0,60 Skl, K 0,30

Uwaga:Klasa i gatunek podsypki zależy od kategorii linii


Tablica 2
Standardy konstrukcyjne nawierzchni dla torów klasy 1

Wariant Szyny Typ podkładów Rozstaw podkładów
[m]
Typ przytwierdzenia szyn Grubość warstwy podsypki [m]
1.1 UIC60
nowe
PS- 93, PS- 94 0,60 SB 0,35
1.2 --"-- II / B
twarde
0,60 Skl, K 0,30

Uwaga:Klasa i gatunek podsypki zależy od kategorii linii


Tablica 3
Standardy konstrukcyjne nawierzchni dla torów klasy 2

Wariant Szyny Typ podkładów Rozstaw podkładów
[m]
Typ przytwierdzenia szyn Grubość warstwy podsypki [m]
2.1 UIC60
nowe i
reprofilowane kl. I
PS- 83
INBK 7M
0,70 SB
K
0,30 m
2.2 --"-- II / B
twarde
0,70 K 0,25 m
2.3 S49 nowe
i  reprofilowane 
kl I
PS- 83
INBK 7M
0,65 SB
K
0,30 m
2.4 --"-- II / B
miękkie
0,65 K 0,25 m

Uwaga:Klasa i gatunek podsypki zależy od kategorii linii


Tablica 4
Standardy konstrukcyjne nawierzchni dla torów klasy 3

Wariant Szyny Typ podkładów Rozstaw podkładów
[m]
Typ przytwierdzenia szyn Grubość warstwy podsypki [m]
3.1 UIC60 reprofil.
kl II
lub regenerowane
PS- 83
INBK 7
0,75
0,75
SB
K
0,30
3.2 --"-- II / B  II / O
twarde  nowe lub
regenerowane
0,80 K 0,25
3.3 --"-- II / B  II / O
miękkie  nowe lub
regenerowane
0,65 K 0,25
3.4 S49 reprofilow.
kl II  lub
regenerowane
PS- 83
INBK 7
INBK 8
INBK 3
0,75

0,75
0,60
SB
K
0,25
3.5 --"-- III / B   III / O
miękkie nowe lub
regenerowane
0,70 K 0,20
3.6 --"-- III / B  III / O
miękkie nowe lub
regenerowane
0,60 K 0,20

Uwaga: Klasa i gatunek podsypki zależy od kategorii linii


Tablica 5
Standardy konstrukcyjne nawierzchni dla torów klasy 4

Wariant Szyny Typ podkładów Rozstaw podkładów
[m]
Typ przytwierdzenia szyn Grubość warstwy podsypki [m]
4.1 S49
reprofilowane
kl. III lub
regenerowane
PS- 83
INBK 7   PBS  1
INBK 8
INBK 3
INBK 4
0,80
0,80

0,70
0,60
SB
K
0,25
4.2 S49 reprofil.
kl. III lub
regenerowane
III / B   III /O
miękkie  nowe
lub  regenerowane
0,80 K 0,20
4.3 S49 reprofil.
kl. III lub
regenerowane
IV / O miękkie
nowe  lub
regenerowane
0,70 K 0,20
4.4 S49 reprofil.
kl. III lub
regenerowane
III / B,  III / O
miękkie  nowe
lub regenerowane
0,60 K 0,20

Uwaga:Klasa i gatunek podsypki zależy od kategorii linii


Tablica 6
Standardy konstrukcyjne nawierzchni dla torów klasy 5

Wariant Szyny Typ podkładów Rozstaw podkładów
[m]
Typ przytwierdzenia szyn Grubość warstwy podsypki [m]
5.1 S49
regenerowane
PS- 83
INBK 7  PBS 1
INBK 8
INBK 3
INBK 4
0,70
0,70

0,60
0,60
SB
K
0,21
5.2 S49
regenerowane
INBK 7   PBS 1
INBK 8
INBK 3
INBK 4

0,85
0,75
0,65
K 0,21
5.3 S49 regenerowane drewniane
regenerowane
0,60 K 0,16
5.4 S42 drewniane
regenerowane
0,60 bezpośrednie 0,16

Uwaga:Klasa i gatunek podsypki zależy od kategorii linii

powrót