Załącznik nr 17
WARUNKI REGENERACJI ELEMENTÓW STALOWYCH

1. Regeneracja elementów stalowych obejmuje roboty:
1) usuwania spływów,
2) szlifowania szyn i rozjazdów,
3) napawania szyn i rozjazdów,
4) naprawy styków klejono-sprężonych.

2. Usuwanie spływów powinno być wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego bez zakłóceń ruchu pociągów.
Szlifowanie szyn torów i rozjazdów przy pomocy zmechanizowanego sprzętu szlifierskiego wykonuje się w miejscach określonych metodami diagnostycznymi oraz w pracach wykończeniowych w miejscach napawania.
Szlifowanie szyn torów, przy użyciu pociągów szlifierskich, powinno być przeprowadzane:
1) w celu usunięcia falistego zużycia na liniach gdzie kursują pociągi z prędkością powyżej 100 km/h, jedynie w miejscach wskazanych metodami diagnostycznymi,
2) w celu podniesienia trwałości szyn układanych w ramach remontów-napraw głównych lub modernizacji, jako ostatnia faza technologiczna tego remontu, po okresie stabilizacji.

3. Regenerację szyn, rozjazdów i skrzyżowań metodą napawania można wykonywać, gdy zużycie pionowe i boczne w miejscu regeneracji nie przekracza dopuszczalnego zużycia dla danej klasy torów. Regenerację miejscowych uszkodzeń powierzchni tocznej główki szyn (wybuksowania, wyszczerbienia, wykruszenia itp.) należy wykonywać, gdy ich głębokość wynosi więcej niż 0,3 mm. Roboty regeneracji metodą napawania mogą być wykonywane wyłącznie przy użyciu atestowanych elektrod, przez wykwalifikowanych spawaczy posiadających certyfikaty upoważniające do wykonywania robót w torach. Przy wykonywaniu regeneracji powierzchni tocznej szyn należy:
1) przed przystąpieniem do regeneracji wyregulować położenie w płaszczyźnie poziomej i pionowej element objęty regeneracją,
2) powierzchnie elementów w miejscach regeneracji oczyścić i zbadać penetrantami dla ujawnienia ewentualnych wad ukrytych, w celu ich usunięcia przed podjęciem regeneracji,
3) przed napawaniem poluzować przytwierdzenie szyn do podkładów, aby zapobiec odkształceniom termicznym, a w zależności od wielkości powierzchni regenerowanej, jej położenia oraz grubości warstwy napawanej, należy przeciwdziałać odkształceniom elementu przez jego przegięcie,
4) miejsce regeneracji tak przygotować, aby możliwe było napawanie co najmniej dwóch warstw położonych jedna na drugą,
5) prace regeneracyjne w torach wykonywać przy ograniczeniu prędkości pociągów do 15 km/h, przejazd pociągu z prędkością rozkładową jest możliwy po ostygnięciu elementu do temperatury poniżej 250 stC,
6) regenerację metodą napawania przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż 50C i przy prędkości wiatru mniejszej od 2 m/sek. ( w przypadku opadów lub silniejszego wiatru używać osłon przeciwdeszczowych, przeciwśnieżnych lub przeciwwiatrowych), zgodnie z "Warunkami technicznymi napawania".