Załącznik nr 16
ZABEZPIECZENIE PĘKNIĘTEJ LUB USZKODZONEJ SZYNY

1. Sposoby zabezpieczania pękniętych lub uszkodzonych szyn w torze klasycznym i bezstykowym, zależnie od rodzaju zaistniałego uszkodzenia, przedstawiono w tablicy 2.

2. Przed wykonaniem w torze bezstykowym naprawy natychmiastowej lub prowizorycznej pękniętej lub uszkodzonej szyny, wymagane jest zarejestrowanie temperatury w szynie oraz silne dokręcenie śrub stopowych z obu stron pęknięcia na długości 100 m (po uprzedniej wymianie pękniętych lub uszkodzonych pierścieni sprężystych, przekładek itp.), a w przypadku przytwierdzeń sprężystych, uzupełnienie oraz wymiana uszkodzonych łapek sprężystych.

3. Do naprawy natychmiastowej lub prowizorycznej należy stosować przygotowane wcześniej wstawki o długościach nie mniejszych niż określone w § 4 "Warunków technicznych"- D1. Wstawki szynowe stosowane przy naprawie prowizorycznej powinny mieć zużycie odpowiadające zużyciu szyn leżących w torze.

4. Przy wbudowywaniu wstawki szynowej należy zachować wartości luzów zależne od temperatury szyny zarejestrowanej w czasie wykrycia pęknięcia, podane w tablicy 1.

Tablica 1

Temperatura
szyny w czasie
wykrycia pęknięcia [°C]
Wymagana wartość luzu
[mm]
Poniżej - 15 19
- 15 do -10 17
- 9 do - 6 16
- 5 do 0 14
0 do 5 12
6 do 10 10
11 do 15 8
16 do 20 6
21 do 25 4
26 do 30 2

Tablica 2
Sposoby zabezpieczenia pęknięcia szyn

Typ uszkodzenia Opis powstałego uszkodzenia Miejsce pęknięcia (uszkodzenia) Sposób zabezpieczenia Warunki prowadzenia ruchu pociągów zależnie od lokalizacji uszkodzenia (pęknięcia)
na mostach i w tunelach na szlaku i na stacjach
1 Pęknięcie z powstaniem szczeliny do 30 mm Pęknięcie nad podkładem

umocowanie stopki szyny za pomocą wkrętów lub śrub stopowych po obu stronach pęknięcia można przepuścić pociągi z prędkością nie większą niż:
I - 10 km/h na prostej i łukach, przy obserwacji przejazdu pociągu
II - 20 km/h na prostej i łukach o R> 800 m
- 10 km/h na łukach
o R < 800m
I - nie można przepuścić pociągów
II - można przepuścić pociągi z prędkością nie większą niż 10 km/h
2 Pęknięcie z wykruszeniem główki szyny na długości do 0,25 m Pęknięcie w styku z wykruszeniem uzupełnienie ubytku materiału szyny częścią wykruszoną można przepuścić pociągi z prędkością nie większą niż:
- 10 km/h na prostej i łukach o R<800 m
- 25 km/h na łukach o R>800 m przy obserwacji przejazdu pociągu
można przepuścić pociągi z prędkością nie większą niż 5 km/h przy obserwacji przejazdu pociągu
3 Pęknięcie z wykruszeniem główki szyny do długości 0,25 m Pęknięcie na długości toku szynowego (nad podkładem lub w okienku między podkładami) zamocowanie przytwierdzeń, zamocowanie łubków z zastosowaniem imadeł; uzupełnienie ubytku materiału szyny częścią wykruszoną można przepuścić pociągi z prędkością nie większą niż:
- 10 km/h na prostej i na łuku o R>800 m;
na łukach o
R < 800 m przy obserwacji przejazdu pociągu
można przepuścić pociągi z prędkością nie większą niż 5 km/ h przy obserwacji przejazdu pociągu
4 Pęknięcie z powstaniem szczeliny do 30 mm (bez ubytku materiału w przekroju szyny) Pęknięcie nad podkładem

umocowanie stopki szyny za pomocą wkrętów lub śrub stopowych, zabezpieczenie łubkami i imadłami można przepuścić pociągi z prędkością nie większą niż:
I -30 km/h na prostej i łukach o R > 800 m
- 10 km/h na łukach o R< 800 m
II - 50 km/h na prostej i łukach o R> 800 m
- 30 km/h na łukach o R < 800 m
można przepuścić pociągi z prędkością nie większą niż:
I - 10 km/h
II - 30 km/h na prostej i łukach o R>800 m
- 10 km/ h na łukach o R < 800 m
5 Pęknięcie z powstaniem szczeliny do 30 mm (bez ubytku materiału w przekroju szyny) Pęknięcie nad podkładem

umocowanie stopki szyny za pomocą wkrętów lub śrub stopowych; wykonanie otworów do śrub łubkowych; połączenie łubkami i śrubami łubkowymi można przepuścić pociągi z prędkością nie większą niż:
I - 50 km/h na prostej i łukach o R> 800 m
- 30 km/h na łukach o R < 800 m
II- 60 km/h na prostej i łukach o R> 800 m
- 40 km/h na łukach o R < 800 m
można przepuścić pociągi z prędkością nie większą niż:
I - 30 km/h na prostej i łukach o R> 800 m
- 10 km/h na łukach o R < 800 m
II- 40 km/h na prostej i łukach o R>800 m
- 20 km/h na łukach o R < 800 m
6 Pęknięcie z powstaniem szczeliny do 30 mm Pęknięcie poprzeczne w okienku pomiędzy podkładami podparcie miejsca pęknięcia podkładem dodatkowym (długości min 1m); zamocowanie przytwierdzeń typu K; zabezpieczenie łubkami i imadłami można przepuścić pociągi z prędkością nie większą niż:
- 30 km/h na prostej i na łuku o R>800 m;
- 10 km/h na łukach o R < 800 m przy obserwacji przejazdu pociągu
można przepuścić pociągi z prędkością nie większą niż 10 km/ h na prostej i łukach przy obserwacji przejazdu pociągu
7 Pęknięcie z powstaniem szczeliny do 30 mm Pęknięcie poprzeczne w okienku pomiędzy podkładami podparcie miejsca pęknięcia podkładem dodatkowym (długości min. 1 m);
wykonanie otworów do śrub łubkowych; zamocowanie przytwierdzeń typu K; założenie łubków, dokręcenie śrub łubkowych
można przepuścić pociągi z prędkością nie większą niż:
- 60 km/h na prostej i łukach o R>800 m;
- 30 km/h na łukach o R < 800 m
można przepuścić pociągi z prędkością nie większą niż:
- 30 km/h na prostej i łukach o R>800 m;
- 20 km/h na łukach o R < 800 m
8 Pęknięcie na spawie termitowym   wykonanie otworów do śrub łubkowych; założenie łubków wyprofilowanych obejmujących nadlewy spoiny; dokręcenie śrub łubkowych można przepuścić pociągi z prędkością nie większą niż:
- 50 km/h na prostej i łukach o R>800 m;
- 30 km/h na łukach o R < 800 m
można przepuścić pociągi z prędkością nie większą niż:
- 30 km/h na prostej i łukach o R>800 m;
- 10 km/h na łukach o R < 800 m
9 Pęknięcie szyny i powstanie szczeliny większej niż 30 mm. Ogólny ubytek materiału szynowego w jej przekroju poprzecznym Pęknięcie na długości toku szynowego wykonanie wycięcia na wbudowanie wstawki szynowej o długości wg typu 5;
wbudowanie wstawki na śruby łubkowe; wykonanie styków szyn co najmniej na pojedynczych podkładach; zamocowanie przytwierdzeń w stykach i na długości wstawki; złubkowanie końców szyn
można przepuścić pociągi z prędkością nie większą niż:
I. dla toru na podkładkach klinowych:
- 60 km/h na prostej i łukach o R>800 m
- 50 km/h na łukach o R< 800 m
II. dla toru na podkładkach żebrowych i bez podkładek (kotwy): prędkość rozkładowa lecz nie większa niż 120 km/h
można przepuścić pociągi z prędkością nie większą niż:
I. dla toru na podkładkach klinowych:
- 50 km/h na prostej i łukach o R>800 m
- 30 km/h na łukach o R< 800 m
II. dla toru na podkładkach żebrowych i bez podkładek (kotwy):
- 80 km/h na prostej i łukach o R>800 m
- 50 km/h na łukach o R < 800 m