Załącznik nr 13
DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI W MIERZONYCH PARAMETRACH UKŁADU TOROWEGO ZAPEWNIAJĄCE SPOKOJNOŚĆ JAZDY

Tablica 1
Wartości dopuszczalnych odchyłek podstawowych parametrów położenia toru (dla pomiarów wykonanych drezyną pomiarową)

Prędkość
[km/h]
Nierówności Wichrowatość
na bazie 5 m
[mm]
Odchyłki szerokości toru Przechyłka względna
[mm]
Wskaźnik
J [mm]
poziome
[mm]
pionowe
[mm]
poszerzenia
[mm]
zwężenia
[mm]
gradient
[mm/m]
200 4 3 5 4 3 1 5 1,3
180 5 4 6 5 3 1 6 1,6
160 6 6 8 6 4 1 8 2,1
140 7 8 10 8 5 1 12 2,7
120 9 10 12 9 7 1 12 3,3
100 13 14 14 10 7 2 15 4,3
80 17 18 16 10 8 2 20 5,3
70 20 21 18 12 8 2 20 6,1
60 24 25 19 15 8 2 25 7,0
50 29 30 21 17 8 3 25 8,2
40 35 35 23 20 9 3 25 9,6
30 44 40 25 25 9 3 25 11,2
20 53 50 30 32 10 4 25 14,5

Tablica 2
Wartości dopuszczalnych odchyłek podstawowych parametrów położenia toru (dla pomiarów ręcznych)

 

Prędkość
[km/h]
Różnica w
nominalnej
szerokości
toru
[mm]
Różnica w
wysokości
położenia
toków
[mm]
Różnice strzał.
na cięciwie
10m
[mm]
Różnice w
poziomie
od znaków
regulacji
[mm]
Różnice
niwelety
od znaków
regulacji
[mm]
Różnica
luzu
w stykach:
max/min.
[mm]
200 nie prowadzi się ręcznych pomiarów w celach diagnostycznych
180 nie prowadzi się ręcznych pomiarów w celach diagnostycznych
160 +6, -4 8 8 10 10 -
140 +8, -5 12 9 10 10 -
120 +9, -7 12 10 10 10 -
100 +10, -7 15 12 15 15 4
80 +10, -8 20 14 15 15 4
70 +12, -8 20 15 15 15 5
60 +15, -8 25 16 15 15 5
50 +17,-8 25 17 15 15 5
40 +20, -9 25 18 20 20 5
30 +25, -9 25 20 30 30 5
20 +35,-10 25 25 35 35 5