Załącznik 1
PRZEKROJE POPRZECZNE NAWIERZCHNI I PODTORZA

Rys.1
Przekrój poprzeczny torów i podtorza dwutorowej linii magistralnej i pierwszorzędnej. Rysunek górny – tor na prostej, dolny – tor w łuku.

Oznaczenia na rys1
d – grubość warstwy podsypki pod podkładami w zależności od klasy toru
ar– poszerzenie rozstawu torów na łuku wg.zał.11 tabl.3
aw– poszerzenie skrajni do wewnątrz łuku wg zał. 11
az– poszerzenie skrajni na zewnątrz łuku wg zał 11


Rys. 2 Przekrój poprzeczny torów i podtorza jednotorowej linii magistralnej i pierwszorzędnej


Rys. 3 Przekrój poprzeczny torów i podtorza dwutorowej linii drugorzędnej.

W łuku należy uwzględniać poszerzenie rozstawu toru jak w torach wyższej kategorii.


Rys. 4 Przekrój poprzeczny torów i podtorza jednotorowej linii drugorzędnej


Rys. 5 Przekrój poprzeczny torów i podtorza jednotorowej linii znaczenia miejscowego.


Rys. 6 Nomogram do wyznaczania granic dolnej krawędzi podsypki w torze z przechyłką na linii dwutorowej przy zasypaniu czół podkładów na szerokości 0,45 m.

powrót