WYKAZ
jednostek organizacyjnych otrzymujących "Warunki Techniczne" - D1

1) Zarząd PKP S.A. i podległe jednostki organizacyjne,
2) Komórki organizacyjne Centrali i wykonawcze jednostki organizacyjne Spółki
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
3) PKP Intercity Sp. z o.o. i podległe jednostki organizacyjne,
4) PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. i podległe jednostki organizacyjne,
5) PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. i podległe jednostki organizacyjne,
6) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. i podległe jednostki organizacyjne,
7) PKP CARGO S.A. i podległe jednostki organizacyjne,
8) PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. i podległe jednostki organizacyjne,
9) PKP Energetyka Sp. z o.o. i podległe jednostki organizacyjne,
10) Inne jednostki:
a) Ministerstwo Infrastruktury,
b) Najwyższa Izba Kontroli - Zespół Transportu i Łączności,
c) Główny Inspektorat Kolejnictwa,
d) Państwowa Inspekcja Pracy,
e) Placówki naukowo- badawcze,
f) Inne w miarę potrzeb- odpłatnie.

powrót