Rysunki konstrukcyjne wskaźników kolejowych

Uwaga: Pliki (*.jpg) są bardzo duże
- rozmiarowo (1700x2300 pixeli)
i objętościowo (150-400kB)!!!

1. Wskaźnik zwrotnicowy
2. Latarnia zwrotnicowa do podwójnych rozjazdów krzyżowych
3. Latarnia wykolejnicowa
4. Latarnia Tz na żurawiach wodnych
5. Latarnia na wagach i obrotnicach
6. Latarnia na kozłach oporowych
7. Wskaźnik W1
8. Wskaźnik W2
9. Wskaźnik W3
10. Wskaźnik W4
11. Wskaźnik W5
12. Wskaźnik W6
13. Wskaźnik W7
14. Wskaźnik W8
15. Wskaźnik W9
16. Wskaźnik W10a i W10b
17. Wskaźnik W11a i W11b
18. Wskaźnik W12
19. Wskaźnik W13
20. Wskaźnik W14
21. Wskaźnik W15
22. Wskaźnik W16
23. Wskaźnik W17
24. Wskaźnik W18
25. Wskaźnik W19
26. Wskaźnik W20
27. Wskaźnik W21
28. Wskaźnik W22
29. Wskaźniki na liniach zelektryfikowanych (WE1-WE11 wg. dawnych E1)
30. Wskaźniki na liniach zelektryfikowanych (WE12-WE16 wg. dawnych E1)
31. Przenośna tarcza zatrzymania "Stój" (sygnał D1)
32. Przenośna tarcza ostrzegawcza (sygnał DO)
33. Przenośna tarcza "Zwolnić bieg" (sygnał D6)

1. Wskaźnik zwrotnicowyLatarnia zwrotnicowa - Arkusz 0241
Części od nr 0240011 do 0240141 - Arkusz 024011
Części od nr 0240151 do 0240261 - Arkusz 024021
Części od nr 0240271 do 0240351 - Arkusz 024031
Części od nr 0240361 do 0240451 - Arkusz 024041
Tarcza latarni zwrotnicowej - Arkusz 0251


2. Latarnia zwrotnicowa do podwójnych rozjazdów krzyżowych


Latarnia zwrotnicowa do podwójnych rozjazdów krzyżowych - Arkusz 0261
Podstawa latarni - Arkusz 026011
Części od nr 0260011 do 0260041 - Arkusz 026111
Części od nr 0260051 do 0260131 - Arkusz 026121
Części od nr 0260141 do 0260171 - Arkusz 026131
Części od nr 0260181 do 0260221 - Arkusz 026141
Części od nr 0260231 do 0260261 - Arkusz 026151
Części od nr 0260271 do 0260351 - Arkusz 026161
Części od nr 0260361 do 0260411 - Arkusz 026171
Części od nr 0260421 do 0260481 - Arkusz 026181
Części od nr 0260491 do 0260521 - Arkusz 026191
Części od nr 0260531 do 0260551 oraz
Części od nr 0260641 do 0260661 - Arkusz 026201


3. Latarnia wykolejnicowa

Latarnia wykolejnicowa - Arkusz 0281
Części od nr 0280011 do 0280081 - Arkusz 028011
Części od nr 0280091 do 0280151 - Arkusz 028021
Tarcza latarni wykolejnicowej - Arkusz 0291


4. Latarnia Tz na żurawiach wodnych

Latarnia Tz nz żurawiach wodnych - Arkusz 0301
Części od nr 0300011 do 0300021 - Arkusz 030011


5. Latarnia na wagach i obrotnicach

Latarnia na wagach i obrotnicach - Arkusz 0311
Część nr 0310011 - Arkusz 031011


6. Latarnia na kozłach oporowych

Latarnia na kozłach oporowych - Arkusz 0321
Część nr 0320011 do 0320031- Arkusz 032011


7. Wskaźnik W1

Wskaźnik W1 (wysoki) - Arkusz 0341
Wskaźnik W1 (niski) - Arkusz 0341-A
Wskaźnik W1 (przenośny) - Arkusz 0341-B
Części od nr 0340011 do 0340071


8. Wskaźnik W2

Wskaźnik W2a - Arkusz 0351
Wskaźnik W2b - Arkusz 0351-A
Części od nr 0350011 do 0350071 - Arkusz 035011
Części od nr 0350081 do 0350141 - Arkusz 035011


9. Wskaźnik W3

Wskaźnik W3 - Arkusz 0361
Sanki latarni - Arkusz 036011


10. Wskaźnik W4

Wskaźnik W4 - Arkusz 0371
Części od nr 0370011 do 0370041 - Arkusz 037011
Części od nr 0370051 do 0370111 - Arkusz 037021
Części od nr 0370121 do 0370181 - Arkusz 037031


11. Wskaźnik W5

Wskaźnik W5 - Arkusz 0381


12. Wskaźnik W6

Wskaźnik W6 (wysoki) - Arkusz 0391
Wskaźnik W6 (normalny) - Arkusz 0391-A
Części od nr 0390011 do 0390021 - Arkusz 039011
Części od nr 0390031 do 0390101 - Arkusz 039021


13. Wskaźnik W7

Wskaźnik W7 (karłowaty) - Arkusz 0401
Wskaźnik W7 (normalny) - Arkusz 0401-A
Części od nr 0400011 do 0400031 - Arkusz 040011


14. Wskaźnik W8

Wskaźnik W8 (wysoki) - Arkusz 0411
Wskaźnik W8 (normalny) - Arkusz 0411-A
Części od nr 0410011 do 0410031 - Arkusz 041011


15. Wskaźnik W9

Wskaźnik W9 - Arkusz 0421
Części od nr 0420011 do 0420041 - Arkusz 042011


16. Wskaźnik W10a i W10b

Wskaźnik W10a i W10b - Arkusz 0431
Latarnia wskaźnika W10a i W10b - Arkusz 043011
Maszt z sankami latarniowymi - Arkusz 043021
Części od nr 0430011 do 0430051 - Arkusz 043031
Części od nr 0430061 do 0430121 - Arkusz 043041
Części od nr 0430131 do 0430191 - Arkusz 043051


17. Wskaźnik W11

Wskaźnik W11a normalny (wąski) - Arkusz 0441
Wskaźnik W11a niski (szeroki) - Arkusz 0441-A
Wskaźnik W11a przenośny - Arkusz 0441-B
Wskaźnik W11b normalny (wąski) - Arkusz 0441-C
Wskaźnik W11b niski (szeroki) - Arkusz 0441-D
Części od nr 0440011 do nr 0440061 - Arkusz 044011
Części od nr 0440111 do nr 0440121 - Arkusz 044021
Malowanie tarcz wskaźnika W11a i W11b - Arkusz 044031


18. Wskaźnik W12

Wskaźnik W12 - Arkusz 0451
Części od nr 0450011 do nr 0450041 - Arkusz 045011


19. Wskaźnik W13

Wskaźnik W13 - podwójny - Arkusz 0461
Wskaźnik W13 - pojedynczy - Arkusz 0461-A
Podzespół nr 0460011 - Arkusz 046011
Części od nr 0460021 do nr 0460061-Arkusz 046021
Podzespół nr 0460071 - Arkusz 046031
Części od nr 0460081 do nr 0460131-Arkusz 046041


20. Wskaźnik W14

Wskaźnik W14 wysoki - Arkusz 0471
Wskaźnik W14 niski - Arkusz 0471-A
Podzespół nr 0470011; malowanie tarczy wskaźnika - Arkusz 047011
Części od nr 0470021 do nr 0470081 - Arkusz 047021
Podzespół nr 0470091 - Arkusz 047031
Podzespół nr 0470101 - Arkusz 047041
Części od nr 0470111 do nr 0480181 - Arkusz 047051


21. Wskaźnik W15

Wskaźnik W15 - Arkusz 0481
Części od nr 0480011 do nr 0480031 - Arkusz 048011


22. Wskaźnik W16

Wskaźnik W16 - Arkusz 0491
Części od nr 0490011 do nr 0490041 - Arkusz 049011


23. Wskaźnik W17

Wskaźnik W17 (ukres) - Arkusz 0501
Części od nr 0500011 do nr 0500031 - Arkusz 050011


24. Wskaźnik W18

Wskaźnik W18 - Arkusz 0511


25. Wskaźnik W19

Wskaźnik W19 - Arkusz 0521
Części od nr 0520011 do nr 0520121 - Arkusz 052011


26. Wskaźnik W20

Wskaźnik W20 - Arkusz 0531
Części od nr 0530011 do nr 0530041 - Arkusz 053011


27. Wskaźnik W21

Wskaźnik W21 - Arkusz 0541
Umocowanie wskaźnika W21 do słupa semafora wąskiego - Arkusz 054011
Umocowanie wskaźnika W21 do słupa semafora kratowego - Arkusz 054021
Części od nr 0540011 do nr 0540041 - Arkusz 054031


28. Wskaźnik W22

Wskaźnik W22 - Arkusz 0551
Umocowanie wskaźnika W22 na wysięgniku - Arkusz 055011
Części od nr 0550011 do nr 0550061 - Arkusz 055021


29. Wskaźniki na liniach zelektryfikowanych (WE1-WE11 wg. dawnych E1)

[...]

Wskaźniki na liniach zelektryfikowanych WE1-WE11 - Arkusz 0562


30. Wskaźniki na liniach zelektryfikowanych (WE12-WE16 wg. dawnych E1)

Wskaźniki na liniach zelektryfikowanych od WE12 do WE16 - Arkusz 0571
Wskaźnik WE12 do WE16 ustawiony w międzytorzu lub przy nickich peronach - Arkusz 057011


31. Przenośna tarcza zatrzymania "Stój" (sygnał D1)

Przenośna tarcza zatrzymania "Stój" (sygnał D1) - Arkusz 0601
Konstrukcja wsporcza tarcz przenośnych - Arkusz 060011
Części od nr 0600011 do nr 0600071 - Arkusz 060021
Części od nr 0600091 do nr 0600271 - Arkusz 060031


32. Przenośna tarcza ostrzegawcza (sygnał DO)

Przenośna tarcza ostrzegawcza (sygnał DO) - Arkusz 0611
Części od nr 0610011 do nr 0610071 - Arkusz 061011


33. Przenośna tarcza "Zwolnić bieg" (sygnał D6)


Przenośna tarcza "Zwolnić bieg" (sygnał D6) - Arkusz 0621
Przenośna tarcza "Zwolnić bieg" - niska (sygnał D6) - Arkusz 0621-A
Wieszak do latarń do sygnału D6 niskiego - Arkusz 062011
Części od nr 0620011 do nr 0620181 - Arkusz 062021
Części od nr 0620191 do nr 0620351 - Arkusz 062031