Witam Cię, szanowny Internauto, na mojej skromnej stronie.
Wykaz instrukcji - kliknij w kolejkę

Powered by
sanneo's GrafCounter


Jeśli tutaj trafiłeś, to znaczy, że:

- szukasz przepisów (instrukcji) kolejowych: dobrze trafiłeś :-)
- wpadłeś przypadkiem: obejrzyj sobie to, co jest, może zostaniesz miłośnikiem kolei (jeśli jeszcze nie jesteś...)+

I od razu na wstępie informacja:
Ponieważ coraz częściej otrzymuję zapytania i telefony od firm i instytucji, informuję, że nie prowadzę jakiejkolwiek dystrybucji instrukcji kolejowych, a witryna KSP nie jest przedstawieniem oferty. Strona jest tworzona w miarę wolnego czasu, hobbystycznie, a całe przedsięwzięcie ma charakter niekomercyjny. Materiały tu zamieszczone pochodzą od osób prywatnych - użytkowników Internetu, czasem nawet nie podpisujących się z imienia i nazwiska.

W zwązku z powyższym bardzo proszę o nie przysyłanie zapytań o możliwość zakupu czy uzyskania instrukcji "w innej niż html formie", ponieważ nie zajmuję się tym. Również nie będę udzielał odpowiedzi na pytania "skąd zdobyć" - aktualne instrukcje posiadają spółki Grupy PKP i do nich należy się zwracać, natomiast instrukcje wycofane można nabyć np. na Allegro.

Proszę, nie pytajcie mnie też, czy "mam instrukcję taką to a taką" - wszystko co posiadam, jest umieszczone - jeśli czegoś na stronie nie ma - to po prostu takiej instrukcji nie posiadam, nie mam możliwości umieszczenia jej na stronie. A jeśli czegoś nie mam - nie mogę udzielić pomocy w tym zakresie.Więc wybaczcie, jeśli na takie zapytania uzyskacie odpowiedź w stylu: "nie mogę pomóc", ewentualnie żadnej odpowiedzi nie dostaniecie.

Proszę również zapoznać się ze stroną pod TYM LINKIEM - zwłaszcza w zakresie aktualności zamieszczanych materiałów.

Jeśli kogokolwiek powyższe uraziło - wybaczcie, ale dla wielu osób sam fakt posiadania takiej strony oznacza, że jej autor "ma wszystko z każdej dziedziny funkcjonowania kolei i z jakichś, sobie tylko znanych powodów, nie chce tego zamieścić". Więc nie jest to moje widzimisię, a wymusiło to życie.


 

UWAGA: W związku z naprawą główną działu "LINKI"

proszę osoby, które chcą zamieścić u mnie link do Was, o maila na radek(maupa)krb.com.pl, podając:
- Nazwę strony;
- Adres;
- Krótki opis zawartości.
Miło będzie, jeśli w Twojej linkowni znajdzie się odnośnik do KSP.


Wykaz instrukcji

(odnośników szukaj w menu po lewej :-) )

Lista i pełne tytuły instrukcji, które tu możesz znaleźć:

NOWOŚCI:

Symbol instrukcji
(nazwa w menu)
Pełna nazwa
Ustawa o transporcie kol. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
Przepisy porządkowe na kolei Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych
PUZP dla prac. PKP Ponadzakladowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych przez pracodawców przeszonych w związku Pracodawców Kolejowych zawarty w dniu 2 grudnia 2002 r.w Warszawie
Dz.U.33 "przejazdy kolejowe" Dz.U.96.33.144 z dnia 26 lutego 1996 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 20 marca 1996 r.)
Dz.U.151"nowe D1" Dz.U.98.151.987 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 grudnia 1998 r.)
Dz.1444 Rozp. ws. ruchu i sygnalizacji Dz.U.05.172.1444 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r.
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z dnia 9 września 2005 r.)
Ct-1 (Mt-1) Instrukcja dla maszynisty pojazdu trakcyjnego
Ct-1 (Mt-1)
(rok 2005)
Ct-2 (Mt-2) Instrukcja dla pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego
Ct-2 (Mt-2)
(rok 2005)
Ct-3 Instrukcja o utrzymaniu pojazdów trakcyjnych
Ct-3
(rok 2006)
Cw1 (Mw56) Instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego
Cw1 (Mw56)
(rok 2005)
D1 "stare" Przepisy techniczne utrzymania i eksploatacji nawierzchni na liniach kolejowych normalnotorowych użytku publicznego
D1
(rok 1982)
D1 "nowe" Załącznik do Uchwały nr 155 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 czerwca 2002r.
D1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych
D4 Instrukcja o utrzymaniu podtorza kolejowego
D4
(rok 1996)
D6 Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów
D6
(rok 1996)
D7 Instrukcja o spawaniu szyn termitem
D7
(rok 1993)
D10 Instrukcja o dozorowaniu linii kolejowych Polskich Kolei Państwowych
D10
(rok 1996)
D11 Instrukcja dla naczelnika Sekcji drogowej
D11
(rok 1996)
D12 Instrukcja dla kontrolera w oddziale drogowym
D12
(rok 1996)
D15 Instrukcja dla toromistrza
D15
(rok 1996)
D16 Instrukcja badań defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach sieci PKP
D16
(rok 2000)
D19 Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiarow w geodezji kolejowej
D19
(rok 2000)
D27 Instrukcja o sporządzaniu i aktualizacji planów schematycznych stacji
D27
(rok 1987)
D29 Wykaz linii, łącznic i torów łączących
D29
(rok 1995)
D57 Instrukcja o urządzaniu i utrzymywaniu terenów zielonych w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe"
D57
(rok 1960)
D75 Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów
D75
(rok 1996)
E1 Przepisy sygnalizacji na Polskich Kolejach Państwowych
E1
(rok 2000)
E1 Metro Warszawskie Przepisy sygnalizacji na liniach metra
(rok ????)
E1 wąskotorowe (WE1) Przepisy sygnalizacji na kolejach dojazdowych (wąskotorowych)
WE1
(rok 1960)
E4 Instrukcja o budowie, przeglądach i konserwacji urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych
E4
(rok 1996)
E4 "stare" Instrukcja o zasadach budowy, utrzymania i kontroli rogatek oraz urzqdzeń dodatkowych na przejazdach i przejściach kolejowych w poziomie szyn
E4
(rok 1968)
E11 Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym
E11
(rok 2000)
E14 Instrukcja diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym
E14
(rok 2000)
E16 Instrukcja obsługi mechanicznych scentralizowanych i kluczowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym typu normalnego
E16
(rok 1996)
E18 Instrukcja obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym
E18
(rok 1979)
E24 Instrukcja konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym
E24
(rok 2000)
E36 Instrukcja o organizowaniu i użytkowaniu sieci radiotelefonicznych PKP
E36
(rok 1986)
Et2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej
Et2
(rok 1997)
Et4 Et4
Instrukcja bezpieczeństwa pracy przy sieci trakcyjnej i w jej pobliżu
(rok 1996)
H21 Instrukcja pracy drużyn konduktorskich w przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe"
H21
(rok 1998)
Id-1 (D1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych
Id-1 (D1)
(rok 2005)
Id-2 (D2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych
Id-2 (D2)
(rok 2005)
Id-8 Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej
Id-8
(rok 2005)
Id-16 Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych
Id-16(D-83)
(rok 2005)
Ie-1 (E1) Instrukcja sygnalizacji
Ie-1 (E1)
(rok 2007)
Ie-2 (E3) Instrukcja o telefonicznej przewodowej łączności ruchowej
Ie-2 (E3)
(rok 2004)
Ie-3 Wytyczne techniczno-eksploatacyjne urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru
Ie-3
(rok 2005)
Ie-5 Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym
Ie-5 (E-11)
(rok 2005)
Ie-6 (WOT -E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Ie-6 (WOT -E12)
(rok 2004)
Ie-7 (E-14) Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Ie-7 (E14)
(rok 2005)
Ie-8 Instrukcja obsługi mechanicznych i kluczowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym typu znormalizowanego
Ie-8 (E16)
(rok 2005)
Ie-9 Instrukcja obsługi elektrycznych nastawnic suwakowych jedno-, dwu- i czterorzędowych typu VES
Ie-9 (E17)
(rok 2005)
Ie-10 (E18) Instrukcja obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Ie-10 (E18)
(rok 2005)
Ie-13 (E25) Instrukcja o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej
Ie-13 (E25)
(rok 2004)
Ie-15 Wytyczne badania urządzeń sterowania ruchem po wypadku kolejowym
Ie-15
(rok 2005)
Ir-1 (R1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów
Ir-1(R1)
(rok 2007)
Ir-2 (R7) Instrukcja dla personelu obsługi ruchowych posterunków technicznych
Ir-2 (R7)
(rok 2004)
Ir-5 (R12) Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej
Ir-5 (R12)
(rok 2004)
Ir-7 (R20) Instrukcja obsługi przejazdów kolejowych
Ir-7 (R20)
(rok 2005)
Ir-9 (R34) Instrukcja o technice pracy manewrowej
Ir-9 (R-34)
(rok 2004)
Ir-16 Instrukcja o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych
Ir-16
(rok 2009)
R1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów na PKP S.A.
R1
(rok 2000)
R1 Metro Prowadzenie ruchu na liniach metra
(rok ????)
R3 Instrukcja o postępowaniu w sprawach wypadków i wydarzeń kolejowych
R3
(rok 2000)
R7 Instrukcja dla personelu obsługi ruchowychposterunków technicznych
R7
(rok 1996)
R12 Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej na PKP
R12
(rok 1996)
R18 Instrukcja o skróconych adresach liczbowych
R18
(rok 1993)
R20 Instrukcja obsługi przejazdów kolejowych
R20
(rok 2000)
R34 Instrukcja o technice pracy manewrowej
R34
(rok 1997)
R60 Instrukcja o technologii pracy stacji manewrowej
R60
(rok 2003)
Mt38 Instrukcja o pogotowiach technicznych służby taboru PKP oraz postępowaniu w razie wypadków kolejowych
Mt38
(rok 1996)
Mtp2 Instrukcja dla pomocnika maszynisty parowozu
Mtp2
(Rok 1961)
Mtp36 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy naprawach bieżących, przeglądach okresowych i obrządzaniu parowozów w lokomotywowniach
Mtp36
(rok 1971)
Mw1 Instrukcja o utrzymaniu normalnotorowych wagonów osobowych
Mw1
(rok 2000)
Mw2 Instrukcja o zasadach technicznego utrzymania wagonów towarowych normalnotorowych
Mw2
(rok 2000)
Mw62 Instrukcja o ogrzewaniu wagonów osobowych normalnotorowych
Mw62
(rok 1975)
NTP-13 Normatyw twchniczny projektowania obiektów budowlanych budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji
Wąskotorowe linie kolejowe użytku publicznego o szerokości toru 750mm
NTP-13
(rok 1970)
W1 Przepisy zasadnicze budowy i eksploatacji kolei wąskotorowych użytku publicznego
W1
(rok 1948)
WTBE10 Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym w przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe
WTB-E10
(rok ????)
Wytyczne przewozu mat. niebezp. Wytyczne postępowania przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych
(rok 2001)
Wzory nalepek ostrzegawczych Nalepki ostrzegawcze stosowane na wagonach

Poszukuję instrukcji

Poszukuję wersji elektronicznych lub skanów instrukcji kolejowych, zarówno aktualnych, jak i nieaktualnych.
Jeżeli takowe posiadasz i chcesz, aby się tutaj znalazły, napisz radek(at)krb.com.pl i podaj, co masz, w jakim formacie (dokumenty *.doc, *.xls i podobne mile widziane spakowane zip-em lub rar-em, skany w formacie *.gif lub *tif spakowany).
Jeżeli plik przekracza 8MB - podziel go na części i prześlij po kolei.
Jeśli chcesz, aby znalazły się Twoje namiary, podaj je.