Oznaczenia wagonów spalinowych PKP

 

Oznaczenia serii spalinowych wagonów silnikowych PKP składa się z trzech symboli: dwóch liter i liczby dwucyfrowej

i tak:

- pierwsza litera - rodzaj trakcji (S - spalinowa)

- druga litera - przeznaczenie wagonu:

D do ruchu dalekobieżnego
N do ruchu miejscowego
R specjalny (np montażowy, sieciowy)

- dwie cyfry - rodzaj przekładni i sterowania:

 

Cyfry Rodzaj przekładni i sterowania napędu
50-59 mechaniczna, sterowanie jednokrotne
60-69 mechaniczna, sterowanie wielokrotne
70-79 hydrauliczna lub hydrauliczno - mechaniczna,
sterowanie jednokrotne
80-89 hydrauliczna, sterowanie wielokrotne
90-94 elektryczna, sterowanie jednokrotne
95-99 elektryczna, sterowanie wielokrotne

Powrót do strony oznaczeń