Oznaczenia wagonów pasażerskich

Dane o znaczeniu cyfr zaczerpnięte ze strony PKP:
http://www.pkp.com.pl/technika/numery-o.html

Znaki i napisy umieszczone na wagonach osobowych służą do oznaczenia cech konstrukcyjnych i eksploatacyjnych wagonu, jego identyfikacji oraz informacji pasażerów.


Znaki te określone przepisami UIC i RIC można podzielić na:

1. napisy, których umieszczenie jest obowiązkowe, a ich brak jest podstawą odmowy przyjęcia wagonu przez inny zarząd kolei,

2. napisy, których ewentualny brak nie stanowi przeszkody w przyjęciu wagonu przez inny zarząd kolejowy,

3. inne napisy, nie wymagane przepisami UIC.

Ujednolicone w ramach UIC i OSŻD oznaczenia wagonów osobowych zostały wprowadzone na PKP w 1968 r.


Napisy i znaki, które muszą znajdować się na wagonie, powinny być rozmieszczone zgodnie z postanowieniami karty UIC 580; należą do nich:

- cecha zarządu kolejowego,

- ujednolicony numer wagonu,

- znak RIC i znak ogrzewania elektrycznego,

- masa własna wagonu [t] i liczba miejsc do siedzenia,

- system hamulca powietrznego i masa hamowania,

- znak dla wagonów z hamulcem rapid,

- termin ostatniej rewizji,

- oznaczenie klasy wagonu (na wagonach klasy 1 żółty pas szerokości 100 mm).


Numer wagonu osobowego składa się z dwunastu cyfr i zawiera zakodowane charakterystyki techniczne wagonu. Wagony PKP mają dodatkowe oznakowanie literowe (nie ujednolicone dla wszystkich zarządów kolejowych), na przykład:

Ujednolicony numer wagonu składa się z sześciu grup cyfr, przy czym trzecia, czwarta i piąta grupa cyfr jest podkreślona i stanowi tzw. numer właściwy wagonu. Cyfry grupy:

- pierwszej oznaczają rodzaj komunikacji, do której wagon jest przystosowany,

- drugiej określają zarząd kolei właściciela wagonu,

- trzeciej okreslają charakterystykę eksploatacyjną wagonu,

- czwartej określają maksymalną prędkość konstrukcyjną i urządzenia grzewcze,

- piatej stanowią kolejny numer wagonu w serii,

- ostatnia, szósta cyfra jest cyfrą samokontroli.


Znaczenie cyfr:

 

Cyfra 1 i 2 oznacza kategorię wagonu

50 - wagon tylko do ruchu krajowego (nie spełnia wymogów RIC)

51 - wagon do ruchu międzynarodowego (RIC), bez możliwości zmiany szerokości torów

52 - wagon do ruchu międzynarodowego (RIC), z możliwością zmiany szerokości torów

61 - wagon klasy EuroCity, bez możliwości zmiany szerokości torów

62 - wagon klasy EuroCity, z możliwością zmiany szerokości torów

65 - wagon do przewozu samochodów w pociągch pasażerskich

71 - wagon sypialny klasy TEEN, bez mozliwości zmiany szerokości torów

72 - wagon sypialny klasy TEEN, z możliwością zmiany szerokości torów

73 - wagon klasy EuroCity, w specjalnych pociągach


Cyfra 3 i 4 oznacza kolej która jest właścicielką wagonu

(patrz wagony towarowe)


Cyfra 5 i 6 mówi o typie danego wagonu

00 - Prywatny wagon pocztowy

06 - Prywatny wagon sypialny

07 - Prywatny wagon sypialny

08 - Prywatny wagon jadalny

09 - Prywatny wagon przedziałowy/salon/dyskoteka/ i inne specjalne

10 - wagon 1 klasy z 10 przedziałami lub 20-21 rzędów siedzeń

11 - wagon 1 klasy z 11 przedziałami lub 22-23 rzędy siedzeń

12 - wagon 1 klasy z 12 przedziałami lub 24-25 rzędy siedzeń

13 - wagon 1 klasy, 3 osiowy

14 - wagon 1 klasy, 2 osiowy

17 - wagon 1 klasy z 7 przedziałami lub 14-15 rzędów siedzeń

18 - wagon 1 klasy z 8 przedziałami lub 16-17 rzędów siedzeń

19 - wagon 1 klasy z 9 przedziałami lub 18-19 rzędów siedzeń

20 - wagon 2 klasy z 10 przedziałami lub 20-21 rzędów siedzeń

21 - wagon 2 klasy z 11 przedziałami lub 22-23 rzędów siedzeń

22 - wagon 2 klasy z 12 przedziałami lub 24-25 rzędów siedzeń

23 - wagon 2 klasy, 3 osiowy

24 - wagon 2 klasy, 2 osiowy

26 - wagon 2 klasy ,piętrowy

27 - wagon 2 klasy z 7 przedziałami lub 14-15 rzędów siedzeń

28 - wagon 2 klasy z 8 przedziałami lub 16-17 rzędów siedzeń

29 - wagon 2 klasy z 9 przedziałami lub 18-19 rzędów siedzeń

30 - wagon 1/2 klasy z 10 przedziałami lub 20-21 rzędów siedzeń

31 - wagon 1/2 klasy z 11 przedziałami lub 22-23 rzędów siedzeń

32 - wagon 1/2 klasy z 12 przedziałami lub 24-25 rzędów siedzeń

33 - wagon 1/2 klasy, 3 osiowy

34 - wagon 1/2 klasy, 2 osiowy

36 - wagon 1/2 klasy piętrowy

37 - wagon 1/2 klasy z 7 przedziałami lub 14-15 rzędów siedzeń

38 - wagon 1/2 klasy z 8 przedziałami lub 16-17 rzędów siedzeń

39 - wagon 1/2 klasy z 9 przedziałami lub 18-19 rzędów siedzeń

40 - wagon 1 lub 1/2 klasy z miejscami do leżenia (10 przedziałow)

41 - wagon 1 lub 1/2 klasy z miejscami do leżenia (11 przedziałow)

42 - wagon 1 lub 1/2 klasy z miejscami do leżenia (12 przedziałow)

43 - wagon 1 lub 1/2 klasy z miejscami do leżenia (3 przedziały 1 klasy i 5 przedziałow 2 klasy)

44 - wagon 1 lub 1/2 klasy z miejscami do leżenia (4 przedziały 1 klasy i 5 przedziałow 2 klasy)

45 - wagon 1 lub 1/2 klasy z miejscami do leżenia (5 przedziały 1 klasy i 3 przedziałow 2 klasy)

47 - wagon 1 lub 1/2 klasy z miejscami do leżenia (7 przedziałow)

48 - wagon 1 lub 1/2 klasy z miejscami do leżenia (8 przedziałow)

49 - wagon 1 lub 1/2 klasy z miejscami do leżenia (9 przedziałow)

50 - wagon 2 klasy z miejscami do leżenia (10 przedziałow)

51 - wagon 2 klasy z miejscami do leżenia (11 przedziałow)

52 - wagon 2 klasy z miejscami do leżenia (12 przedziałow)

53 - wagon 2 klasy z miejscami do leżenia (10 1/2 przedziałow)

54 - wagon 2 klasy z miejscami do leżenia (11 1/2 przedziałow)

57 - wagon 2 klasy z miejscami do leżenia (7 przedziałow)

58 - wagon 2 klasy z miejscami do leżenia (8 przedziałow)

59 - wagon 2 klasy z miejscami do leżenia (9 przedziałow)

60 - wagon sypialny z 10 przedziałami

61 - wagon sypialny z 11 przedziałami

62 - wagon sypialny z 12 przedziałami

63 - wagon sypialny z 9 przedziałami

64 - wagon sypialny z 10 przedziałami

67 - wagon sypialny z 7 przedziałami

68 - wagon sypialny z 8 przedziałami

69 - wagon sypialny z 9 przedziałami

70 - wagon sypialny ex-TEN z 10 przedziałami

71 - wagon sypialny ex-TEN z 11 przedziałami

72 - wagon sypialny ex-TEN z 12 przedziałami

73 - wagon sypialny ex-TEN z 10 przedziałami

74 - wagon sypialny ex-TEN z 11 przedziałami

77 - wagon sypialny ex-TEN z 7 przedziałami

78 - wagon sypialny ex-TEN z 8 przedziałami

79 - wagon sypialny ex-TEN z 9 przedziałami

80 - wagon specjalny

81 - wagon 1 lub 1/2 klasy z miejscami do siedzenia i z przedziałem bagażowym

82 - wagon 2 klasy z przedziałem bagażowym

83 - wagon 2 klasy z przedziałem bagazowym 2 lub 3 osiowy

84 - wagon 1 klasy z miejscami do siedzenia oraz z czescią barową

85 - wagon 2 klasy z miejscami do siedzenia oraz z czescią barową

87 - wagon restauracyjny z przedziałem bagażowym, lub wagon barowy z przedziałem bagażowym

88 - wagon restauracyjny

89 - wagon z salonem lub dyskotekowy

90 - wagon pocztowy

91 - wagon bagażowo-pocztowy

92 - wagon bagażowy - bez korytarza

93 - wagon bagażowy 2 lub 3 osiowy

94 - wagon bagażowo-pocztowy 2 lub 3 osiowy

95 - wagon bagażowy z korytarzem

96 - wagon do przewozu samochodów 2 osiowy

97 - wagon do przewozu samochodów 3 osiowy

98 - wagon do przewozu samochodów 4 osiowy

99 - wagon ekspozycja lub inny specjalny


Cyfra 7 i 8 oznacza predkość maksymalną i rodzaj ogrzewania

00 : 120 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=

03-04 : 120 km/h, 1000V~17Hz

05 : 120 km/h, 1500V~50Hz

06 : 120 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=

07 : 120 km/h, 1500V~50Hz & 1500V=

08-09 : 120 km/h, 3000V=

10 : 120 km/h, parowe & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=

11-15 : 120 km/h, parowe & 1000V~17Hz

16 : 120 km/h, parowe & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=

17 : 120 km/h, parowe & 1500V~50Hz & 1500V=

18-19 : 120 km/h, parowe & 3000V=

20-25 : 120 km/h, tylko parowe

26-28 : 120 km/h, parowe & 1500V~50Hz

29 : 120 km/h, inne

30 : 140 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=

33-35 : 140 km/h, 1000V~17Hz

36 : 140 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=

37 : 140 km/h, 1500V~50Hz & 1500V=

38 : 140 km/h, 3000V=

39 : 140 km/h, 1000V~17Hz & 3000V=

40-42 : 140 km/h, parowe & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=

43 45 : 140 km/h, parowe & 1000V~17Hz

46 : 140 km/h, parowe & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=

47 : 140 km/h, parowe & 1500V~50Hz & 1500V=

48 : 140 km/h, parowe & 3000V=

50-52 : 140 km/h, parowe & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=

53-54 : 140 km/h, parowe & 1000V~17Hz

56 : 140 km/h, parowe & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=

57 : 140 km/h, parowe & 1500V~50Hz & 1500V=

58 : 140 km/h, parowe & 3000V=

59 : 140 km/h, parowe & 1000V~17Hz & 3000V=

60-68 : 140 km/h, tylko parowe

69 : 140 km/h, inne

70-71 : 160 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=

73 : 160 km/h, 1000V~17Hz

74 : 160 km/h, 1500V~50Hz & 1500V=

75 : 160 km/h, 1000V~17Hz

76 : 160 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=

77 : 160 km/h, 1500V~50Hz & 1500V=

78-79 : 160 km/h, 3000V=

80-81 : 160 km/h, parowe & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=

84 : 160 km/h, parowe

85 : 160 km/h, parowe & 1000V~17Hz

86 : 160 km/h, parowe & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=

87 : 160 km/h, parowe & 1500V~50Hz & 1500V=

88 : 160 km/h, parowe & 3000V=

89 : 160 km/h, inne

90-91 : 200 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=

92 : 200 km/h, parowe & 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V= & 3000V=

93 : 200 km/h, parowe & 1000V~17Hz

94-95 : 200 km/h, 1000V~17Hz

96 : 200 km/h, 1000V~17Hz & 1500V~50Hz & 1500V=

97 : 200 km/h, 1500V~50Hz & 1500V=

98 : 200 km/h, 3000V=

99 : 200 km/h, inne


Cyfra 9,10 i 11 oznacza numer inwentarzowy

Skłąda się z trzech cyfr (000 - 999); jeżeli liczba wagonów w serii przekracza 1000 - wykorzystuje się cyfry grupy poprzedniej; numery inwentarzowe nadaje się od numeru najstarszego, oznaczonego cyfrą 000.


Cyfra 12 - cyfra samokontroli

Cyfrę samokontroli ustala się w sposób następujący:

- cyfry miejsc nieparzystych numeru (bez cyfry samokontroli) licząc od strony prawej do lewej należy pomnożyć przez 2,

- cyfry miejsc parzystych numeru (bez cyfry samokontroli) licząc od strony prawej do lewej należy pomnożyć przez 1,

- cyfry lioczynów (nie liczby) należy dodać,

- cyfrą samokontroli jest cyfra uzupełniająca do dziesięciu cyfrę jednostek w otrzymanej sumie.

Na przykład numer podany wcześniej jako przykład:

51 51 38-18 101-?

5 1 5 1 3 8 1 8 1 0 1
razy
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
daje
10 1 10 1 6 8 2 8 2 0 2

Dodając cyfry iloczynów otrzymujemy:

1+0+1+1+0+1+6+8+2+8+2+0+2=32

Dopełnieniem 32 do pełnej dziesiątki jest cyfra 8 i jest ona cyfrą samokontroli.

Tak więc pełny numer wygląda tak:

51 51 38-18 101-8


Tak więc przykładowy numer:

oznacza:

wagon od ruchu międzynarodowego(RIC), przystosowany do toru 1435 mm bez możliwości zmiany szerokości toru, będący własnością PKP, klasy 11/2 klasy z 8 przedziałami lub 16-17 rzędów siedzeń, przystosowany do szybkości 120 km/h, ogrzewany parowo i elektrycznie 3000V prądu stałego, sto pierwszy w serii.

Powrót do strony oznaczeń