Oznaczenia spalinowych lokomotyw PKP

 

Oznaczenie serii lokomotyw spalinowych składa się z trzech symboli: dwóch liter i liczby dwucyfrowej

I tak:

- pierwsza litera - rodzaj trakcji (S-trakcja spalinowa)

- druga litera - przeznaczenie eksploatacyjne:

P do ruchu pasażerskiego
T do ruchu towarowego
U uniwersalna
M do pracy manewrowej

- dwie cyfry - rodzaj przekładni i sterowania:

Cyfry Rodzaj przekładni i sterowania napędu
01-09 mechaniczna, sterowanie jednokrotne
10-14 mechaniczna, sterowanie wielokrotne
15-24 hydrauliczna lub hydrauliczno - mechaniczna,
sterowanie jednokrotne
25-29 hydrauliczna, sterowanie wielokrotne
30-39 elektryczna, sterowanie jednokrotne
40-49 elektryczna, sterowanie wielokrotne

Powrót do strony oznaczeń