Prowadzenie ruchu na liniach metra

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Rozdział 2
Organizacja ruchu

Rozdział 3
Prowadzenie ruchu pociągów :

Oddział 1 Przepisy ogólne
Oddział 2 Ruch pociągów na szlaku granicznym
Oddział 3 Ruch pociągów roboczych
Oddział 4 Ruch manewrowy na STP
Oddział 5 Praca manewrowa na torze łączącym STP z PKP

Rozdział 4
Ruch pojazdów pomocniczych

Rozdział 5
Drogi przebiegu

Oddział 1 Realizacja przebiegu
Oddział 2 Zależności w przebiegu
Oddział 3 Nieprawidłowości w realizacji przebiegu
Oddział 4 Zdalne sterowanie ruchem
Oddział 5 Kontrola dyspozytorska i kierowanie ruchem

Rozdział 6
Postępowanie przy ograniczonych możliwościach prowadzenia ruchu

Oddział 1 Zapowiadanie pociągów
Oddział 2 Zamknięcie toru
Oddział 3 Przejazd bez zatrzymania przez stację metra
Oddział 4 Sytuacje awaryjne
Oddział 5 Roboty prowadzone przy urządzeniach srp (zrp i aop) i łączności

Rozdział 7
Postępowanie w sytuacjach szczególnych

Oddział 1 Uszkodzenie składu, usterki pociągu
Oddział 2 Cofanie pociągu, dzielenie pociągu na szlaku
Oddział 3 Postępowanie w przypadku pożaru
Oddział 4 Ruch podczas niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub pogorszenia widoczności
Oddział 5 Uszkodzenie toru, przeszkoda na torze
Oddział 6 Uszkodzenie urządzeń zasilających
Oddział 7 Zderzenie pociągów, wykolejenie pojazdu
Oddział 8 Wypadek z ludźmi
Oddział 9 Niekontrolowany ruch pojazdu
Oddział 10 Zatrzymanie pociągu pasażerskiego poza wyznaczonym miejscem
Oddział 11 Usterka urządzeń łączności
Oddział 12 Usterka innych urządzeń technicznych

Rozdział 8
Ruch w warunkach specjalnych

Oddział 1 Ruch pociągów doświadczalnych
Oddział 2 Ruch pociągów pogotowia
Oddział 3 Ruch pojazdów szynowych na nowo budowanych odcinkach
Oddział 4 Ruch dwukierunkowy

Rozdział 9
Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia w poziomie szyn

Oddział 1 Ruch pojazdów drogowych
Oddział 2 Ruch pieszy