Przepisy sygnalizacji na liniach metra

Przepisy ogólne. Określenia.

Sygnały

Wskaźniki