Parowóz serii Ty43

Układ osi
<-Przód - Tył ->
min.promień
łuku toru
150
125 25 0 (15) 0 25  
Oś toczna lub oś wózka
Oś napędna
(dowiązana)
Oś silnikowa
(z korbowodem)
50 Przesuwność osi w mm
(10) zwężenie obrzeża w mm

Dane techniczne parowozu serii Ty43

L.p.    
1 Dawna seria niemiecka R 42**
2 Seria tendra 32D43
30D43
3 Układ osi 1-5-0
4 Największa dopuszczalna szybkość [km/h] 80
5 Średnice cylindrów [mm] 2 x 630
6 Skok tłoków [mm] 660
7 Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] 16
8 Powierzchnia rusztu [m2] 4,70
9 Wymiary rusztu (dług x szer) [m] 3,070x1,530
10 Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] 19,30
11 Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] 51/2,5
12 Odległość między ścianami sitowymi [mm] 4 800
13 Liczba płomieniówek [szt] 143
14 Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] 99,30
15 Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] 133/4
16 Liczba płomienic [szt] 43
17 Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] 81,00
18 Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] 199,60
19 Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] 38/4
20 Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] 75,80
21 Zawartość wody w kotle [m3] *) 9,40
22 Przestrzeń parowa kotła [m3] *) 4,67
23 Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] 22 115
24 Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] 30 300
25 Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] 32/30
26 Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] 10
27 Średnica kół napędnych [mm] 1 400
28 Średnica kół tocznych:
- z przodu [mm]
- z tyłu [mm]

850
-
29 Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] 86 700
30 Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw
- VI zestaw

9 210
13 630
13 890
11 920
13 730
13 980
31 Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw
- VI zestaw

10 500
17 100
17 100
17 100
17 100
17 100
32 Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] 96 000
33 Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] 85 500
34 Ciężar parowozu z tendrem w stanie:
- próżnym [kG]
- służbowym [kG]

106 700
158 000
35 Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] 6,71
36 Typ hamulca Knorr
37 Rok budowy 1947-1949

*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową
**) R oznacza parowóz znormalizowany kolei niemieckich


Tabele obciążeń
dla wagonów towarowych ładownych

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

v 10 20 30 40 50 60 70 80
Fe 16 730 10 760 8 030 6 130 4 740 3 530 2 540 1 730
Ne 620 795 895 910 880 785 655 450
i %o \ w 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6
0 - - - - 1 400 930 605 375
1 - - - 1 500 1 050 705 460 280
2 - - 1 680 1 165 820 555 360 220
3 - - 1 350 950 670 450 290 170
4 - 1 640 1 125 790 560 375 235 130
5 - 1 390 960 670 475 315 195 100
6 2 030 1 200 830 580 410 270 160 -
7 1 770 1 055 725 505 355 230 135 -
8 1 580 935 645 450 310 195 110 -
10 1 290 760 515 355 240 145 - -
14 920 535 355 235 150 - - -
20 625 350 220 135 - - - -
25 475 250 145 - - - - -

b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej

v 10 20 30 40 50 60 70 80
Fe 18 130 13 360 10 230 7 780 6 340 5 180 4 190 3 330
Ne 670 990 1 135 1 150 1 170 1 150 1 085 990
i %o \ w 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6
0 - - - - - 1 360 1 000 725
1 - - - - 1 410 1 070 775 570
2 - - - 1 500 1 120 840 630 460
3 - - 1 750 1 220 920 695 520 380
4 - - 1 460 1 025 775 585 435 320
5 - 1 750 1 250 880 665 505 375 270
6 - 1 520 1 085 765 580 435 320 230
7 1 950 1 340 955 675 510 380 280 195
8 1 800 1 190 850 600 450 335 245 170
10 1 400 970 690 480 360 265 190 125
14 1 000 695 490 335 245 175 115 -
20 690 465 320 210 145 - - -
25 530 435 225 135 - - - -

Tabele obciążeń
dla wagonów towarowych próżnych

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

v 10 20 30 40 50 60 70 80
Fe 16 730 10 760 8 030 6 130 4 740 3 530 2 540 1 730
Ne 620 795 895 910 880 785 655 450
i %o \ w 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6
0 - - - 1 300 860 555 355 215
1 - - 1 610 1 050 705 460 290 175
2 - - 1 310 870 590 385 245 145
3 - 1 700 1 100 740 505 330 205 115
4 - 1 440 940 635 435 280 175 -
5 - 1 245 815 555 380 245 145 -
6 1 920 1 090 720 490 335 210 125 -
7 1 700 965 640 435 295 185 105 -
8 1 510 865 575 385 260 165 - -
10 1 240 710 470 315 210 125 - -
14 900 505 330 215 135 - - -
20 615 335 210 125 - - - -
25 470 240 140 - - - - -

b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej

v 10 20 30 40 50 60 70 80
Fe 18 130 13 360 10 230 7 780 6 340 5 180 4 190 3 330
Ne 670 990 1 135 1 150 1 170 1 150 1 085 990
i %o \ w 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6
0 - - - 1 650 1 150 815 580 415
1 - - - 1 340 950 685 490 355
2 - - 1 680 1 115 805 585 420 300
3 - - 1 420 955 695 505 365 260
4 - 1 810 1 220 825 605 440 320 230
5 - 1 565 1 060 725 530 390 280 200
6 2 100 1 375 945 645 475 350 250 175
7 1 850 1 225 840 575 420 310 220 150
8 1 650 1 100 755 520 380 275 195 135
10 1 350 910 625 425 310 225 155 100
14 980 660 455 305 215 150 100 -
20 680 450 300 195 130 - - -
25 520 335 215 125 - - - -

Wykres wartości oporów jazdy w zależności od szybkości jazdy

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu


Wykres wartości sił pociągowych w zależności od szybkości i napełnień

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu