Parowóz serii Ty4

Układ osi
<-Przód - Tył ->
min.promień
łuku toru
150
125 25 0 (15) 0 25  
Oś toczna lub oś wózka
Oś napędna
(dowiązana)
Oś silnikowa
(z korbowodem)
50 Przesuwność osi w mm
(10) zwężenie obrzeża w mm

Dane techniczne parowozu serii Ty2

L.p.    
1 Dawna seria niemiecka R44**
2 Seria tendra 34D44
3 Układ osi 1-5-0
4 Największa dopuszczalna szybkość [km/h] 80
5 Średnice cylindrów [mm] 3 x 550
6 Skok tłoków [mm] 660
7 Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] 16
8 Powierzchnia rusztu [m2] 4,70
9 Wymiary rusztu (dług x szer) [m] 3,010x1,570
10 Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] 18,0
11 Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] 54/2,5
12 Odległość między ścianami sitowymi [mm] 5 800
13 Liczba płomieniówek [szt] 128
14 Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] 114,00
15 Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] 143/4
16 Liczba płomienic [szt] 43
17 Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] 106,0
18 Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] 238,0
19 Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] 38/4
20 Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] 100,0
21 Zawartość wody w kotle [m3] *) 9,45
22 Przestrzeń parowa kotła [m3] *) 4,00
23 Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] 24 600
24 Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] 32 600
25 Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] 34/21,5
26 Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] 10
27 Średnica kół napędnych [mm] 1 400
28 Średnica kół tocznych:
- z przodu [mm]
- z tyłu [mm]

850
-
29 Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] 100 350
30 Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw
- VI zestaw

13 000
15 700
15 000
15 500
15 800
15 600
31 Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw
- VI zestaw

14 800
19 700
19 600
19 700
18 100
17 900
32 Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] 109 800
33 Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] 95 000
34 Ciężar parowozu z tendrem w stanie:
- próżnym [kG]
- służbowym [kG]

130 250
184 000
35 Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] 8,15
36 Typ hamulca Knorr
37 Rok budowy 1937-1943

*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową
**) R oznacza parowóz znormalizowany kolei niemieckich


Tabele obciążeń
dla wagonów towarowych ładownych

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

v 10 20 30 40 50 60 70 80
Fe 20 060 17 600 14 550 11 530 9 330 7 510 6 020 4 800
Ne 745 1 300 1 620 1 710 1 725 1 680 1 555 1 420
i %o \ w 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6
0 - - - - - 1 970 1 430 1 040
1 - - - - 2 070 1 520 1 120 820
2 - - - - 1 650 1 220 910 665
3 - - - 1 820 1 360 1 000 750 555
4 - - 2 080 1 530 1 150 860 635 465
5 - - 1 780 1 320 1 000 740 545 395
6 - 2 000 1 550 1 150 865 645 470 340
7 - 1 760 1 370 1 010 765 565 410 290
8 1 880 1 570 1 220 900 680 500 360 255
10 1 530 1 280 1 000 735 550 400 285 195
14 1 100 920 715 520 380 270 180 115
20 740 620 470 330 230 150 - -
25 590 495 375 260 180 115 - -

b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej

v 10 20 30 40 50 60 70 80
Fe 20 060 19 300 16 750 14 130 11 430 9 460 7 720 6 200
Ne 745 1 430 1 860 2 090 2 120 2 100 2 000 1 840
i %o \ w 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6
0 - - - - - 2 500 1 830 1 350
1 - - - - - 1 930 1 450 1 070
2 - - - - 2 050 1 560 1 180 880
3 - - - 2 250 1 700 1 300 1 000 735
4 - - 2 410 1 900 1 440 1 110 845 625
5 - - 2 070 1 650 1 250 960 730 540
6 - 2 200 1 800 1 430 1 090 845 640 470
7 2 120 1 950 1 600 1 270 970 745 565 415
8 1 870 1 730 1 420 1 140 865 665 500 365
10 1 530 1 410 1 170 935 705 540 400 365
14 1 100 1 000 850 675 500 380 275 190
20 740 695 570 445 320 235 160 95
25 590 555 455 355 255 180 120 -

Tabele obciążeń
dla wagonów towarowych próżnych

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

v 10 20 30 40 50 60 70 80
Fe 20 060 17 600 14 550 11 530 9 330 7 510 6 020 4 800
Ne 745 1 300 1 620 1 710 1 725 1 680 1 555 1 420
i %o \ w 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6
0 - - - - 1 700 1 180 835 600
1 - - - 2 000 1 400 1 000 710 510
2 - - - 1 660 1 190 850 610 440
3 - - 2 020 1 420 1 020 740 530 380
4 - - 1 740 1 230 900 650 465 330
5 - 2 060 1 520 1 080 795 575 410 290
6 - 1 820 1 350 965 705 510 365 255
7 2 030 1 610 1 200 865 635 455 325 225
8 1 800 1 450 1 080 780 570 410 290 200
10 1 470 1 190 905 650 475 340 235 160
14 1 070 875 665 470 340 235 155 95
20 725 595 445 310 210 135 - -
25 585 480 360 245 170 105 - -

b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej

v 10 20 30 40 50 60 70 80
Fe 20 060 19 300 16 750 14 130 11 430 9 460 7 720 6 200
Ne 745 1 430 1 860 2 090 2 120 2 100 2 000 1 840
i %o \ w 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6
0 - - - - 2 080 1 490 1 070 775
1 - - - 2 450 1 730 1 250 920 665
2 - - - 2 050 1 470 1 080 800 580
3 - - 2 340 1 760 1 270 950 700 510
4 - - 2 000 1 530 1 120 835 620 450
5 - 2 270 1 170 1 350 1 000 745 550 380
6 2 300 2 000 1 570 1 200 895 670 495 355
7 2 030 1 780 1 400 1 090 805 600 445 320
8 1 800 1 600 1 250 975 715 535 390 275
10 1 480 1 330 1 060 810 610 460 335 235
14 1 070 975 785 610 450 330 235 160
20 730 670 540 415 295 210 140 -
25 585 540 435 335 235 170 110 -

Wykres wartości oporów jazdy w zależności od szybkości jazdy

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu


Wykres wartości sił pociągowych w zależności od szybkości i napełnień

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu


Wykresy zależności obciążenia od szybkości i wzniesienia

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

wagony ładowne

wagony próżne

b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej

wagony ładowne

wagony próżne