Parowóz serii Ty23

Układ osi
<-Przód - Tył ->
min.promień
łuku toru
150
85 0 30 (15) 0 30  
Oś toczna lub oś wózka
Oś napędna
(dowiązana)
Oś silnikowa
(z korbowodem)
50 Przesuwność osi w mm
(10) zwężenie obrzeża w mm

Dane techniczne parowozu serii Ty23

L.p.    
1 Dawna seria niemiecka 5823-27
2 Seria tendra 22D23
3 Układ osi 1-5-0
4 Największa dopuszczalna szybkość [km/h] 60
5 Średnice cylindrów [mm] 2 x 650
6 Skok tłoków [mm] 720
7 Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] 14
8 Powierzchnia rusztu [m2] 4,50
9 Wymiary rusztu (dług x szer) [m] 2,800x1,610
10 Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] 16,50
11 Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] 51/2,5
12 Odległość między ścianami sitowymi [mm] 5 000
13 Liczba płomieniówek [szt] 199
14 Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] 143,90
15 Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] 133/4
16 Liczba płomienic [szt] 34
17 Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] 66,76
18 Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] 227,16
19 Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] 38/4
20 Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] 73,50
21 Zawartość wody w kotle [m3] *) 7,50
22 Przestrzeń parowa kotła [m3] *) 3,70
23 Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] 20 000
24 Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] 34 500
25 Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] 21,5
26 Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] 10
27 Średnica kół napędnych [mm] 1 450
28 Średnica kół tocznych:
- z przodu [mm]
- z tyłu [mm]

1000
-
29 Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] 87 450
30 Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw
- VI zestaw

9 430
13 300
14 340
12 350
14 740
14 300
31 Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw
- VI zestaw

10 750
15 700
17 200
16 450
17 725
17 125
32 Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] 94 950
33 Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] 84 200
34 Ciężar parowozu z tendrem w stanie:
- próżnym [kG]
- służbowym [kG]

110 050
149 050
35 Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] 7,45
36 Typ hamulca Westinghouse
37 Rok budowy 1923-1933

*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową


Tabele obciążeń
dla wagonów towarowych ładownych

dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

v 10 20 30 40 50 60
Fe 18 070 14 480 11 360 8 960 7 030 5 550
Ne 670 1 075 1 260 1 325 1 300 1 230
i %o \ w 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8
0 - - - - 2 060 1 460
1 - - - - 1 560 1 120
2 - - - - 1 250 905
3 - - - 1 420 1 030 750
4 - - 1 630 1 200 870 635
5 - - 1 400 1 020 750 545
6 - 1 650 1 210 895 655 475
7 - 1 450 1 070 790 575 415
8 1 720 1 300 960 705 510 370
10 1 400 1 060 780 575 410 295
14 1 000 765 555 405 280 195
20 690 520 370 260 170 105
25 535 395 275 185 115 -

Tabele obciążeń
dla wagonów towarowych próżnych

dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

v 10 20 30 40 50 60
Fe 18 070 14 480 11 360 8 960 7 030 5 550
Ne 670 1 075 1 260 1 325 1 300 1 230
i %o \ w 2,22 3,05 3,90 4,70 5,50 6,35
0 - - - - 1 270 875
1 - - - - 1 050 735
2 - - - 1 300 900 630
3 - - - 1 100 775 545
4 - - 1 360 960 675 480
5 - - 1 200 850 600 425
6 - 1 500 1 050 755 535 375
7 - 1 330 945 675 480 335
8 1 650 1 200 855 610 430 305
10 1 350 1 000 710 505 355 250
14 990 725 515 365 250 170
20 680 500 350 240 160 95
25 525 385 265 175 110 -

Wykres wartości oporów jazdy w zależności od szybkości jazdy

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu


Wykres wartości sił pociągowych w zależności od szybkości i napełnień

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu