Parowóz serii Tw 12

Układ osi
<-Przód - Tył ->
min.promień
łuku toru
?
? ? ? ? ?  
Oś toczna lub oś wózka
Oś napędna
(dowiązana)
Oś silnikowa
(z korbowodem)
50 Przesuwność osi w mm
(10) zwężenie obrzeża w mm

Dane techniczne parowozu serii Tw12

L.p.    
1 Dawna seria niemiecka 572-3**
574***
2 Seria tendra 16C11
3 Układ osi 0-5-0
4 Największa dopuszczalna szybkość [km/h] 50
5 Średnice cylindrów [mm] 2 x 590**
590+850***
6 Skok tłoków [mm] 632
7 Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] 14
8 Powierzchnia rusztu [m2] 3,42
9 Wymiary rusztu (dług x szer) [m] 2,390 x 1,430
10 Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] 12,00
11 Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] 51/2,5
12 Odległość między ścianami sitowymi [mm] 4 250
13 Liczba płomieniówek [szt] 148
14 Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] 90,80
15 Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] 121/4
16 Liczba płomienic [szt] 22
17 Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] 33,70
18 Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] 136,50
19 Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] 30/3,5
20 Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] 31,00
21 Zawartość wody w kotle [m3] *) 5,9
22 Przestrzeń parowa kotła [m3] *) 2,25
23 Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] 14 300
24 Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] 19 400
25 Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] 16
26 Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] 6,8
27 Średnica kół napędnych [mm] 1 300
28 Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] 63 500
29 Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw

10 900
11 200
11 400
11 300
10 700
30 Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw

13 700
14 000
14 100
14 100
13 500
31 Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] 69 400
32 Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] 69 400
33 Ciężar parowozu z tendrem w stanie:
- próżnym [kG]
- służbowym [kG]

80 500
108 400
34 Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] 6,27
35 Typ hamulca Próżniowy,
Westinghouse
36 Rok budowy 1911-1921

*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową
**) Parowóz z jednostopniowym rozprężaniem (oba cylindry jednakowe)
***) Parowóz z dwustopniowym rozprężaniem (cylinder wysokociśnieniowy + niskociśnieniowy)