Parowóz serii Tr202

Układ osi
<-Przód - Tył ->
min.promień
łuku toru
150
80 0 (15) (10) 0  
Oś toczna lub oś wózka
Oś napędna
(dowiązana)
Oś silnikowa
(z korbowodem)
50 Przesuwność osi w mm
(10) zwężenie obrzeża w mm

Dane techniczne parowozu serii Tr201, Tr203

L.p.    
1 Dawna seria niemiecka  
2 Seria tendra 25D202
3 Układ osi 1-4-0
4 Największa dopuszczalna szybkość [km/h] 80
5 Średnice cylindrów [mm] 2 x 485
6 Skok tłoków [mm] 711
7 Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] 16
8 Powierzchnia rusztu [m2] 4,1
9 Wymiary rusztu (dług x szer) [m] 3,363 x 1,733
10 Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] 16,26
11 Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] 51/2,5
12 Odległość między ścianami sitowymi [mm] 4410
13 Liczba płomieniówek [szt] 205
14 Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] 131,00
15 Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] 133/4
16 Liczba płomienic [szt] 36
17 Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] 62,50
18 Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] 208,76
19 Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] 35/3,5
20 Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] 61,30
21 Zawartość wody w kotle [m3] *) 7,2
22 Przestrzeń parowa kotła [m3] *) 2,8
23 Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] 21 500
24 Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] 27 400
25 Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] 25,0
26 Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] 9
27 Średnica kół napędnych [mm] 1450
28 Średnica kół tocznych:
- z przodu [mm]
- z tyłu [mm]

838
-
29 Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] 79 550
30 Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw

10 650
15 500
15 300
13 900
15 500
31 Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw

12 750
18 500
18 500
18 500
18 500
32 Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] 86 750
33 Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] 74 000
34 Ciężar parowozu z tendrem w stanie:
- próżnym [kG]
- służbowym [kG]

103 050
144 250
35 Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] 7,20
36 Typ hamulca Westinghouse
37 Rok budowy 1946

*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową


Tabele obciążeń
dla wagonów towarowych ładownych

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

v 10 20 30 40 50 60 70 80
Fe 15 700 14 270 11 040 7 800 5 900 4 560 3 500 2 400
Ne 580 1 050 1 230 1 155 1 095 1 015 910 710
i %o \ w 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6
0 - - - - 1 730 1 200 835 520
1 - - - - 1 300 925 645 405
2 - - - 1 500 1 030 740 520 320
3 - - - 1 230 855 610 430 260
4 - - 1 590 1 030 720 515 360 215
5 - - 1 360 885 620 440 305 175
6 - 1 640 1 190 775 540 380 260 150
7 1 670 1 450 1 050 680 470 330 225 -
8 1 490 1 290 935 610 420 290 195 -
10 1 200 1 050 765 490 335 230 150 -
14 865 755 545 340 225 145 - -
20 590 515 365 215 140 - - -
25 450 395 270 150 80 - - -

b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej

v 10 20 30 40 50 60 70 80
Fe 15 700 15 020 13 190 10 700 8 250 6 460 5 100 4 000
Ne 580 1 115 1 465 1 585 1 525 1 435 1 320 1 185
i %o \ w 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6
0 - - - - - 1 700 1 210 870
1 - - - - - 1 310 955 690
2 - - - - 1 470 1 060 760 565
3 - - - - 1 220 890 650 470
4 - - - 1 450 1 030 755 555 400
5 - - - 1 250 900 655 480 345
6 - 1 750 1 440 1 100 790 575 415 300
7 - 1 530 1 270 970 700 510 365 260
8 1 500 1 360 1 140 870 625 450 325 230
10 1 200 1 100 935 715 510 365 260 180
14 870 805 675 510 360 250 170 105
20 595 550 460 345 235 155 95 -
25 450 420 345 255 165 100 - -

Tabele obciążeń
dla wagonów towarowych próżnych

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

v 10 20 30 40 50 60 70 80
Fe 15 700 14 270 11 040 7 800 5 900 4 560 3 500 2 400
Ne 580 1 050 1 230 1 155 1 095 1 015 910 710
i %o \ w 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6
0 - - - 1 660 1 070 735 490 315
1 - - - 1 340 875 600 410 265
2 - - - 1 120 750 515 350 220
3 - - 1 550 960 645 445 300 190
4 - - 1 350 830 560 385 265 160
5 - - 1 160 730 495 340 230 135
6 - 1 480 1 030 650 440 300 200 115
7 1 600 1 320 925 580 395 270 175 -
8 1 420 1 190 835 525 355 240 155 -
10 1 170 990 695 435 290 195 120 -
14 845 720 505 310 200 125 - -
20 580 500 345 200 120 - - -
25 445 380 255 140 - - - -

b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej

v 10 20 30 40 50 60 70 80
Fe 15 700 15 020 13 190 10 700 8 250 6 460 5 100 4 000
Ne 580 1 115 1 465 1 585 1 525 1 435 1 320 1 185
i %o \ w 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6
0 - - - - 1 500 1 000 710 530
1 - - - - 1 250 860 605 450
2 - - - 1 550 1 060 740 525 390
3 - - - 1 330 925 645 460 340
4 - - - 1 160 810 570 405 295
5 - - 1 400 1 030 720 505 360 260
6 - - 1 250 920 645 455 325 235
7 1 600 1 400 1 120 830 580 410 290 205
8 1 420 1 250 1 020 745 530 370 260 185
10 1 170 1 040 850 630 440 310 215 150
14 845 765 625 465 320 220 145 -
20 580 530 435 320 215 140 - -
25 445 410 330 240 150 - - -

Tabele obciążeń
dla wagonów osobowych 2 i 3-osiowych

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

v 10 20 30 40 50 60 70 80
Fe 15 700 14 270 11 040 7 800 5 900 4 560 3 500 2 400
Ne 580 1 050 1 230 1 155 1 095 1 015 910 710
i %o \ w 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6
0 - - - - - - 855 510
1 - - - - - - 660 400
2 - - - - - 775 530 320
3 - - - - - 635 435 260
4 - - - - - 535 365 210
5 - - - - 650 455 310 175
6 - - - - 560 390 265 145
7 - - - 715 490 340 225 120
8 - - - 630 440 300 185 100
10 - - 790 510 345 235 150 -
14 - 775 555 350 230 145 80 -
20 - 525 370 220 135 - - -
25 - 400 275 155 - - - -

Wykres wartości oporów jazdy w zależności od szybkości jazdy

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu


Wykres wartości sił pociągowych w zależności od szybkości i napełnień

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu