Parowóz serii Tr12

Układ osi
<-Przód - Tył ->
min.promień
łuku toru
150
80 0 25 (10) 0  
Oś toczna lub oś wózka
Oś napędna
(dowiązana)
Oś silnikowa
(z korbowodem)
50 Przesuwność osi w mm
(10) zwężenie obrzeża w mm

Dane techniczne parowozu serii Tr12

L.p.    
1 Dawna seria niemiecka 5634-35
2 Seria tendra 16C11
3 Układ osi 1-4-0
4 Największa dopuszczalna szybkość [km/h] 60
5 Średnice cylindrów [mm] 2 x 570
6 Skok tłoków [mm] 632
7 Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] 13
8 Powierzchnia rusztu [m2] 3,87
9 Wymiary rusztu (dług x szer) [m] 2,71 x 1,43
10 Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] 13,90
11 Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] 51/2,5
12 Odległość między ścianami sitowymi [mm] 4 500
13 Liczba płomieniówek [szt] 173
14 Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] 112,30
15 Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] 133/4
16 Liczba płomienic [szt] 24
17 Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] 42,50
18 Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] 168,70
19 Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] 38/4
20 Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] 43,00
21 Zawartość wody w kotle [m3] *) 6
22 Przestrzeń parowa kotła [m3] *) 1,9
23 Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] 15 700
24 Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] 21 400
25 Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] 16
26 Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] 6,8
27 Średnica kół napędnych [mm] 1 300
28 Średnica kół tocznych:
- z przodu [mm]
- z tyłu [mm]

970
-
29 Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] 62 000
30 Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw

9 300
11 600
11 300
11 400
11 300
31 Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw

10 700
14 400
14 400
14 300
14 200
32 Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] 68 000
33 Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] 57 300
34 Ciężar parowozu z tendrem w stanie:
- próżnym [kG]
- służbowym [kG]

79 000
107 000
35 Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] 6,13
36 Typ hamulca próżniowy, Westinghouse
37 Rok budowy 1909-1926