Parowóz serii Tp3

Układ osi
<-Przód - Tył ->
min.promień
łuku toru
120
0 10 (5) 10  
Oś toczna lub oś wózka
Oś napędna
(dowiązana)
Oś silnikowa
(z korbowodem)
50 Przesuwność osi w mm
(10) zwężenie obrzeża w mm

Dane techniczne parowozu serii Tp3

L.p.    
1 Dawna seria niemiecka 5516-22
2 Seria tendra 17C1
3 Układ osi 0-4-0
4 Największa dopuszczalna szybkość [km/h] 55
5 Średnice cylindrów [mm] 2 x 600
6 Skok tłoków [mm] 660
7 Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] 12
8 Powierzchnia rusztu [m2] 2,42
9 Wymiary rusztu (dług x szer) [m] 2,420 x 1,000
10 Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] 12,58
11 Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] 44,5/2,5
12 Odległość między ścianami sitowymi [mm] 4 500
13 Liczba płomieniówek [szt] 152
14 Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] 85,00
15 Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] 133/4
16 Liczba płomienic [szt] 21
17 Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] 36,85
18 Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] 134,43
19 Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] 38/4
20 Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] 40,40
21 Zawartość wody w kotle [m3] *) 5,67
22 Przestrzeń parowa kotła [m3] *) 2,07
23 Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] 15 700
24 Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] 17 600
25 Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] 16,5
26 Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] 7
27 Średnica kół napędnych [mm] 1 350
28 Średnica kół tocznych:
- z przodu [mm]
- z tyłu [mm]

-
-
29 Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] 52 830
30 Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw

9 500
12 400
13 900
11 300
31 Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw

12 500
15 300
16 400
14 300
32 Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] 58 500
33 Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] 58 500
34 Ciężar parowozu z tendrem w stanie:
- próżnym [kG]
- służbowym [kG]

74 830
104 400
35 Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] 5,78
36 Typ hamulca parowy,
Knorr, Westinghouse
37 Rok budowy 1906-1922

*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową