Parowóz serii Pt31

Układ osi
<-Przód - Tył ->
min.promień
łuku toru
150
120 20 0 (10) 0 100  
Oś toczna lub oś wózka
Oś napędna
(dowiązana)
Oś silnikowa
(z korbowodem)
50 Przesuwność osi w mm
(10) zwężenie obrzeża w mm

Dane techniczne parowozu serii Pt31

L.p.    
1 Dawna seria niemiecka 19
2 Seria tendra 32D29
3 Układ osi 1-4-1
4 Największa dopuszczalna szybkość [km/h] 110
5 Średnice cylindrów [mm] 2 x 630
6 Skok tłoków [mm] 700
7 Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] 15
8 Powierzchnia rusztu [m2] 4,51
9 Wymiary rusztu (dług x szer) [m] 2,710 x 1,664
10 Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] 17,00
11 Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] 60/3
12 Odległość między ścianami sitowymi [mm] 6 200
13 Liczba płomieniówek [szt] 112
14 Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] 118,0
15 Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] 143/4,5
16 Liczba płomienic [szt] 38
17 Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] 99,00
18 Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] 234,00
19 Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] 35/3,5
20 Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] 91,46
21 Zawartość wody w kotle [m3] *) 10,40
22 Przestrzeń parowa kotła [m3] *) 4,3
23 Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] 28 220
24 Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] 37 000
25 Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] 32
26 Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] 10
27 Średnica kół napędnych [mm] 1 850
28 Średnica kół tocznych:
- z przodu [mm]
- z tyłu [mm]

1000
1200
29 Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] 95 800
30 Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw
- VI zestaw

11 925
13 520
14 040
12 910
14 490
16 000
31 Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw
- VI zestaw

14 400
18 200
18 400
18 600
18 600
18 600
32 Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] 106 200
33 Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] 73 800
34 Ciężar parowozu z tendrem w stanie:
- próżnym [kG]
- służbowym [kG]

122 300
174 700
35 Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] 7,35
36 Typ hamulca Westinghouse'a
37 Rok budowy 1932-1940

*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową


Tabele obciążeń
dla wagonów 2 i 3-osiowych osobowych

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

v 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fe - 12 960 11 220 9 380 7 850 6 740 5 750 4 900 4 100
Ne - 1 440 1 665 1 735 1 745 1 745 1 700 1 630 1 520
i %o \ w - 2,21 2,56 3,03 3,50 4,09 4,68 5,39 6,10
0 - - - - - - - 910 670
1 - - - - - - 985 740 560
2 - - - - - - 810 615 465
3 - - - - - 880 680 525 395
4 - - - - - 750 585 450 340
5 - - - - 825 650 505 390 295
6 - - - - 720 565 445 345 255
7 - - - 820 625 500 390 300 220
8 - - - 725 565 445 345 265 195
10 - 920 760 590 455 355 275 205 150
14 - 650 535 410 310 240 180 130 -
20 - 430 345 260 190 140 95 - -
25 - 315 250 180 120 80 - - -

b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej

v 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fe                  
Ne                  
i %o \ w                  
Nie podaje się

Tabele obciążeń
dla wagonów 4-osiowych osobowych

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

v 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fe - 12 960 11 220 9 380 7 850 6 740 5 750 4 900 4 100
Ne - 1 440 1 665 1 735 1 745 1 745 1 700 1 630 1 520
i %o \ w - 2,21 2,56 3,03 3,50 4,09 4,68 5,39 6,10
0 - - - - - - - 995 735
1 - - - - - - 1060 800 595
2 - - - - - - 860 660 495
3 - - - - - 925 720 550 415
4 - - - - 995 785 615 470 355
5 - - - - 855 675 530 410 305
6 - - - 950 745 590 460 355 265
7 - - 1075 840 650 515 405 310 230
8 - - 950 745 580 460 360 270 200
10 - 935 770 600 465 365 285 215 155
14 - 660 540 415 320 245 185 135 90
20 - 435 350 265 190 140 95 - -
25 - 315 250 180 125 85 - - -

b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej

v 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fe - 14 310 12 320 10 580 9 000 7 640 6 450 5 500 4 700
Ne - 1 590 1 825 1 960 2 000 1 980 1 910 1 830 1 740
i %o \ w - 2,06 2,36 2,78 3,20 3,74 4,28 4,94 5,60
0 - - - - - - - 1100 840
1 - - - - - - - 895 690
2 - - - - - - 975 745 575
3 - - - - - 1060 820 630 500
4 - - - - - 900 700 540 420
5 - - - - 955 775 605 470 365
6 - - - 1090 870 680 530 410 315
7 - - - 960 765 600 465 360 280
8 - - 1060 855 680 535 415 320 245
10 - 1050 860 695 555 430 335 255 190
14 - 745 610 490 385 295 220 165 120
20 - 495 400 315 240 180 125 - -
25 - 370 290 220 165 110 - - -

Charakterystyki parowozu Pt31


Wykres wartości oporów jazdy w zależności od szybkości jazdy

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu


Wykres wartości sił pociągowych w zależności od szybkości i napełnień

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu


Wykresy zależności obciążenia od szybkości i wzniesienia

Wagony 2 - 3-osiowe

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

 


Wagony 4-osiowe

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

 

b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej