Parowóz serii Pm2

Układ osi
<-Przód - Tył ->
min.promień
łuku toru
150
70 70 0 (15) 0 80  
Oś toczna lub oś wózka
Oś napędna
(dowiązana)
Oś silnikowa
(z korbowodem)
50 Przesuwność osi w mm
(10) zwężenie obrzeża w mm

Dane techniczne parowozu serii Pm2

L.p.    
1 Dawna seria niemiecka 03
2 Seria tendra 32D3
3 Układ osi 2-3-1
4 Największa dopuszczalna szybkość [km/h] 120
5 Średnice cylindrów [mm] 2 x 570
6 Skok tłoków [mm] 660
7 Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] 16
8 Powierzchnia rusztu [m2] 4,05
9 Wymiary rusztu (dług x szer) [m] 2,600 x 1,560
10 Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] 16,10
11 Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] 70/3,5
12 Odległość między ścianami sitowymi [mm] 6 800
13 Liczba płomieniówek [szt] 84
14 Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] 113,0
15 Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] 171/4,5
16 Liczba płomienic [szt] 20
17 Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] 69,62
18 Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] 198,72
19 Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] 30/3
20 Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] 71,5
21 Zawartość wody w kotle [m3] *) 8,70
22 Przestrzeń parowa kotła [m3] *) 3,60
23 Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] 24 200
24 Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] 31 650
25 Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] 32
26 Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] 10
27 Średnica kół napędnych [mm] 2 000
28 Średnica kół tocznych:
- z przodu [mm]
- z tyłu [mm]

850
1250
29 Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] 90 900
30 Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw
- VI zestaw

12 500
12 500
13 600
11 800
13 400
15 000
31 Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw
- VI zestaw

14 500
14 500
17 700
17 700
17 600
17 600
32 Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] 99 600
33 Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] 53 000
34 Ciężar parowozu z tendrem w stanie:
- próżnym [kG]
- służbowym [kG]

124 400
175 100
35 Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] 7,35
36 Typ hamulca Knorr
37 Rok budowy 1931-1938

*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową


Tabele obciążeń
dla wagonów 4-osiowych osobowych

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

v 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fe 10 660 9 650 8 730 7 770 6 900 6 000 5 180 4 460 3 100
Ne 790 1 070 1 290 1 440 1 530 1 555 1 535 1 490 1 150
i %o \ w 1,76 2,06 2,36 2,78 3,20 3,74 4,28 4,94 5,60
0 - - - - - - - - 555
1 - - - - - - - - 440
2 - - - - - - 770 585 365
3 - - - - - - 630 485 300
4 - - - - - 670 530 410 240
5 - - - - 720 575 450 350 200
6 - - - 750 620 495 390 300 165
7 - - 785 650 540 390 335 255 135
8 - - 690 575 475 375 290 220 110
10 745 645 555 460 380 300 230 170 -
14 505 430 370 300 245 185 135 - -
20 315 265 220 175 135 95 - - -
25 235 195 160 120 90 - - - -

b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej

v 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fe - 10 750 9 780 8 670 7 700 6 800 5 830 5 010 3 500
Ne - 1 190 1 450 1 610 1 710 1 760 1 730 1 670 1 290
i %o \ w - 2,06 2,36 2,78 3,20 3,74 4,28 4,94 5,60
0 - - - - - - - - 625
1 - - - - - - - - 500
2 - - - - - - - 665 410
3 - - - - - - 720 555 335
4 - - - - - - 610 470 280
5 - - - - - 665 520 405 235
6 - - - - 705 575 450 350 200
7 - - - 745 615 500 395 300 165
8 - - 790 655 545 440 345 265 140
10 - 735 640 530 440 355 275 210 105
14 - 500 430 355 290 230 170 120 -
20 - 315 270 215 170 125 - - -
25 - 235 195 155 115 85 - - -

Wykres wartości oporów jazdy w zależności od szybkości jazdy

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu


Wykres wartości sił pociągowych w zależności od szybkości i napełnień

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu


Wykresy zależności obciążenia od szybkości i wzniesienia

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

 

b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej