Parowóz serii Ot1

Układ osi
<-Przód - Tył ->
min.promień
łuku toru
150
122 15 0 (10) 0 80  
Oś toczna lub oś wózka
Oś napędna
(dowiązana)
Oś silnikowa
(z korbowodem)
50 Przesuwność osi w mm
(10) zwężenie obrzeża w mm

Dane techniczne parowozu serii Ot1

L.p.    
1 Dawna seria niemiecka R41
2 Seria tendra 34D44
3 Układ osi 1-4-1
4 Największa dopuszczalna szybkość [km/h] 90
5 Średnice cylindrów [mm] 2 x 520
6 Skok tłoków [mm] 720
7 Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] 16
8 Powierzchnia rusztu [m2] 4,1
9 Wymiary rusztu (dług x szer) [m] 2,609 x 1,570
10 Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] 16,15
11 Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] 70/3,5
12 Odległość między ścianami sitowymi [mm] 6 800
13 Liczba płomieniówek [szt] 85
14 Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] 114,50
15 Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] 171/4,5
16 Liczba płomienic [szt] 20
17 Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] 69,62
18 Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] 200,27
19 Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] 30/3
20 Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] 72,22
21 Zawartość wody w kotle [m3] *) 9,06
22 Przestrzeń parowa kotła [m3] *) 3,9
23 Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] 22 700
24 Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] 29 700
25 Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] 34
26 Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] 10
27 Średnica kół napędnych [mm] 1 600
28 Średnica kół tocznych:
- z przodu [mm]
- z tyłu [mm]

1000
1250
29 Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] 92 840
30 Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw
- VI zestaw

12 700 / 8 500
13 600 / 15 700
13 900 / 16 000
12 200 / 14 000
12 800 / 15 800
13 200 / 9 400
31 Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw
- VI zestaw

15 400 / 11 200
17 600 / 19 700
17 600 / 19 700
17 500 / 19 300
17 300 / 19 300
16 500 / 12 700
32 Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] 101 900
33 Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] 70 000 / 78 000
34 Ciężar parowozu z tendrem w stanie:
- próżnym [kG]
- służbowym [kG]

122 740
176 100
35 Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] 7,36
36 Typ hamulca Knorr
37 Rok budowy 1938-1939

*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową


Tabele obciążeń
dla wagonów 2 i 3-osiowych osobowych

dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej

v 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fe 12 120 9 730 8 150 6 750 5 460 4 410 3 570 2 690 1 900
Ne 900 1 080 1 205 1 250 1 210 1 140 1 060 900 705
i %o \ w 1,86 2,21 2,56 3,03 3,50 4,09 4,68 5,39 6,10
0 - - - - - - 765 500 310
1 - - - - - - 600 395 245
2 - - - - - 670 485 320 195
3 - - - - - 550 400 260 155
4 - - - - 640 465 335 215 125
5 - - - - 545 395 285 180 100
6 - - - 640 470 350 240 150 -
7 - - - 560 410 295 205 125 -
8 - - 645 490 360 225 175 100 -
10 - 660 515 390 280 195 130 - -
14 620 460 355 260 180 115 - - -
20 405 290 215 150 90 - - - -
25 290 195 135 85 - - - - -

Tabele obciążeń
dla wagonów 4-osiowych osobowych

dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej

 

v 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fe 12 120 9 730 8 150 6 750 5 460 4 410 3 570 2 690 1 900
Ne 900 1 080 1 205 1 250 1 210 1 140 1 060 900 705
i %o \ w 1,86 2,21 2,56 3,03 3,50 4,09 4,68 5,39 6,10
0 - - - - - - - 545 340
1 - - - - - - 645 425 265
2 - - - - - - 515 340 205
3 - - - - - 580 420 275 165
4 - - - - - 485 350 225 130
5 - - - - 565 410 295 190 100
6 - - - - 485 350 250 155 -
7 - - - 570 420 305 212 130 -
8 - - - 505 370 260 185 105 -
10 - 670 525 400 290 200 135 - -
14 625 460 360 265 185 120 - - -
20 405 290 215 150 95 - - - -
25 290 200 140 85 - - - - -

Wykres wartości oporów jazdy w zależności od szybkości jazdy

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu


Wykres wartości sił pociągowych w zależności od szybkości i napełnień

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu


Wykresy zależności obciążenia od szybkości i wzniesienia

 

dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej

Wagony 2 i 3 osiowe


b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej

Wagony 4 osiowe