Parowóz serii Ol49

Układ osi
<-Przód - Tył ->
min.promień
łuku toru
150
100 10 0 0 70  
Oś toczna lub oś wózka
Oś napędna
(dowiązana)
Oś silnikowa
(z korbowodem)
50 Przesuwność osi w mm
(10) zwężenie obrzeża w mm

Dane techniczne parowozu serii Ol49

L.p.    
1 Dawna seria niemiecka -
2 Seria tendra 25D49
3 Układ osi 1-3-1
4 Największa dopuszczalna szybkość [km/h] 100
5 Średnice cylindrów [mm] 2 x 500
6 Skok tłoków [mm] 630
7 Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] 16
8 Powierzchnia rusztu [m2] 3,7
9 Wymiary rusztu (dług x szer) [m] 2,420 x 1,532
10 Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] 16,70
11 Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] 51/2,5
12 Odległość między ścianami sitowymi [mm] 4 815
13 Liczba płomieniówek [szt] 107
14 Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] 74,40
15 Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] 133/4
16 Liczba płomienic [szt] 38
17 Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] 71,80
18 Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] 162,90
19 Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] 35/3,5
20 Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] 72,0
21 Zawartość wody w kotle [m3] *) 7,8
22 Przestrzeń parowa kotła [m3] *) 2,4
23 Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] 20 000
24 Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] 25 000
25 Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] 25
26 Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] 12
27 Średnica kół napędnych [mm] 1 750
28 Średnica kół tocznych:
- z przodu [mm]
- z tyłu [mm]

850
850
29 Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] 75 100
30 Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw

12 500
14 200
13 300
14 200
12 500
31 Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw

15 950
17 000
17 000
17 000
15 950
32 Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] 82 900
33 Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] 51 000
34 Ciężar parowozu z tendrem w stanie:
- próżnym [kG]
- służbowym [kG]

100 100
144 900
35 Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] 7,00
36 Typ hamulca Knorr,Westinghouse
37 Rok budowy 1951-1954

*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową


Tabele obciążeń
dla wagonów 2 i 3-osiowych osobowych

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

v 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fe - 8 220 6 630 5 480 4 500 3 550 2 770 2 030 1 350
Ne - 915 980 1 015 1 000 920 820 675 500
i %o \ w - 2,21 2,56 3,03 3,50 4,09 4,68 5,39 6,10
0 - - - - - 870 595 380 220
1 - - - - - 665 460 295 170
2 - - - - 765 535 370 235 130
3 - - - - 625 435 305 190 100
4 - - - 685 520 365 260 155 -
5 - - - 595 450 315 215 130 -
6 - - 675 515 385 270 180 100 -
7 - - 585 445 330 230 155 - -
8 - 690 520 395 290 200 135 - -
10 - 550 415 310 225 150 - - -
14 - 385 280 205 145 - - - -
20 - 240 165 115 - - - - -
25 - 170 110 - - - - - -

 

b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej

v 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fe - 10 020 8 130 6 780 5 700 4 750 3 870 3 080 2 250
Ne - 1 115 1 205 1 255 1 265 1 230 1 145 1 025 835
i %o \ w - 2,21 2,56 3,03 3,50 4,09 4,68 5,39 6,10
0 - - - - - - 825 570 370
1 - - - - - 900 655 460 295
2 - - - - - 730 535 375 245
3 - - - - 810 605 445 315 200
4 - - - - 680 510 380 265 165
5 - - - 755 585 445 325 225 140
6 - - - 655 510 390 280 195 115
7 - - 745 575 450 340 245 170 95
8 - - 660 510 395 295 215 145 -
10 - 700 530 410 315 235 165 105 -
14 - 495 370 280 210 150 100 - -
20 - 320 230 170 120 - - - -
25 - 245 165 115 - - - - -

Tabele obciążeń
dla wagonów 4-osiowych osobowych

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

v 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fe - 8 220 6 630 5 480 4 500 3 550 2 770 2 030 1 350
Ne - 915 980 1 015 1 000 920 820 675 500
i %o \ w - 2,06 2,36 2,78 3,20 3,74 4,28 4,94 5,60
0 - - - - - 945 650 410 240
1 - - - - - 720 495 315 180
2 - - - - 810 570 395 250 140
3 - - - - 655 460 320 200 105
4 - - - 725 545 385 265 160 -
5 - - - 610 460 320 220 130 -
6 - - 690 525 395 275 185 100 -
7 - - 600 455 340 235 155 - -
8 - 700 530 400 300 205 130 - -
10 - 560 420 315 230 150 90 - -
14 - 385 280 205 145 - - - -
20 - 240 165 115 - - - - -
25 - 170 110 - - - - - -

 

b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej

v 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fe - 10 020 8 130 6 780 5 700 4 750 3 870 3 080 2 250
Ne - 1 115 1 205 1 255 1 265 1 230 1 145 1 025 835
i %o \ w - 2,21 2,56 3,03 3,50 4,09 4,68 5,39 6,10
0 - - - - - - 905 625 400
1 - - - - - - 705 495 320
2 - - - - - 780 570 400 260
3 - - - - - 640 470 330 210
4 - - - - 710 540 400 280 175
5 - - - - 605 460 340 235 145
6 - - - 675 525 400 290 200 120
7 - - - 590 460 350 250 175 100
8 - - 670 520 405 305 220 150 -
10 - 710 540 415 320 240 170 110 -
14 - 500 370 285 215 155 100 - -
20 - 320 235 170 120 - - - -
25 - 245 165 115 - - - - -

Wykres wartości oporów jazdy w zależności od szybkości jazdy

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu


Wykres wartości sił pociągowych w zależności od szybkości i napełnień

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu


Wykresy zależności obciążenia od szybkości i wzniesienia

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

Wagony 2 i 3 osiowe

 

b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej

Wagony 2 i 3 osiowe


a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

Wagony 4 osiowe

b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej

Wagony 4 osiowe