Parowóz serii Ol 12

Układ osi
<-Przód - Tył ->
min. promień
łuku toru
?
? ? ? ? ?  
Oś toczna lub oś wózka
Oś napędna
(dowiązana)
Oś silnikowa
(z korbowodem)
50 Przesuwność osi w mm
(10) zwężenie obrzeża w mm

Dane techniczne parowozu serii Ol12

L.p.    
1 Dawna seria niemiecka 35 2-3
2 Seria tendra 16C11
3 Układ osi 1-3-1
4 Największa dopuszczalna szybkość [km/h] 80
5 Średnice cylindrów [mm] 2 x 475(475/690) **)
6 Skok tłoków [mm] 720
7 Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] 15
8 Powierzchnia rusztu [m2] 3,05
9 Wymiary rusztu (dług x szer) [m] 2,88 x 1,06
10 Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] 14,2
11 Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] 51/2,5
12 Odległość między ścianami sitowymi [mm] 4 060
13 Liczba płomieniówek [szt] 136
14 Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] 79,56
15 Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] 121/4
16 Liczba płomienic [szt] 18
17 Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] 25,80
18 Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] 119,56
19 Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] 38/4
20 Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] 30,00
21 Zawartość wody w kotle [m3] *) 5,4
22 Przestrzeń parowa kotła [m3] *) 2,1
23 Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] 16 100
24 Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] 19 900
25 Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] 16
26 Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] 6,8
27 Średnica kół napędnych [mm] 1 625
28 Średnica kół tocznych:
- z przodu [mm]
- z tyłu [mm]

870
870
29 Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] 55 800
30 Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw

8 900
11 500
10 700
11 500
6 500
31 Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw

10 300
14 300
14 400
14 300
7 900
32 Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] 61 200
33 Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] 43 000
34 Ciężar parowozu z tendrem w stanie:
- próżnym [kG]
- służbowym [kG]

72 800
100 200
35 Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] 5,92
36 Typ hamulca Próżniowy,Westinghouse
37 Rok budowy 1910-1918

*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową

**) parowóz Ol 12 z dwustopniowym rozprężaniem