Parowóz serii OKz32

Układ osi
<-Przód - Tył ->
min.promień
łuku toru
150
130 25 0 (15) 0 25 130  
Oś toczna lub oś wózka
Oś napędna
(dowiązana)
Oś silnikowa
(z korbowodem)
50 Przesuwność osi w mm
(10) zwężenie obrzeża w mm

Dane techniczne parowozu serii OKz32

L.p.    
1 Dawna seria niemiecka 953
2 Układ osi 1-5-1
3 Największa dopuszczalna szybkość [km/h] 75
4 Średnice cylindrów [mm] 2 x 630
5 Skok tłoków [mm] 700
6 Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] 15
7 Powierzchnia rusztu [m2] 3,80
8 Wymiary rusztu (dług x szer) [m] 2,366 x 1,610
9 Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] 13,50
10 Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] 51/2,5
11 Odległość między ścianami sitowymi [mm] 4 500
12 Liczba płomieniówek [szt] 154
13 Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] 100,00
14 Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] 133/4
15 Liczba płomienic [szt] 40
16 Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] 70,60
17 Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] 184,10
18 Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] 35/3,5
19 Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] 66,00
20 Zawartość wody w kotle [m3] *) 6,56
21 Przestrzeń parowa kotła [m3] *) 3,32
22 Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] 20 700
23 Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] 29 000
24 Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] 10,0
25 Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] 6,0
26 Średnica kół napędnych [mm] 1 450
27 Średnica kół tocznych:
- z przodu [mm]
- z tyłu [mm]

860
860
28 Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] 95 840
29 Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw
- VI zestaw
- VII zestaw

15 680
14 220
14 260
12 900
14 260
14 220
15 080
30 Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw
- VI zestaw
- VII zestaw

17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
17 000
16 400
31 Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] 118 400
32 Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] 85 000
33 Całkowity ciężar parowozu stanie służbowym na metr toru [T/m] 7,74
35 Typ hamulca Westinghouse
36 Rok budowy 1934-1936

*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową


Tabele obciążeń
dla wagonów 2 i 3-osiowych osobowych

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

v 20 30 40 50 60 70 80
Fe 15 930 13 300 10 650 8 670 7 020 5 790 4 940
Ne 1 170 1 480 1 580 1 610 1 555 1500 1 460
i %o \ w 1,86 2,21 2,56 3,03 3,50 4,09 4,68
0 - - - - - 1 410 1 050
1 - - - - - 1 120 850
2 - - - - 1 230 910 705
3 - - - - 1 030 770 600
4 - - - 1 170 875 660 515
5 - - - 1 010 760 575 450
6 - - 1 110 880 665 505 400
7 - - 1 030 780 595 450 355
8 - 1 210 920 700 530 400 315
10 - 1 090 755 575 435 330 260
14 900 720 545 410 310 230 180
20 625 530 370 275 200 145 110
25 485 380 - - - - -

b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej

v 20 30 40 50 60 70
Fe 17 180 14 850 12 500 10 070 8 220 6 790
Ne 1 270 1 650 1 850 1 865 1 830 1 760
i %o \ w 1,86 2,21 2,56 3,03 3,50 4,09
0 - - - - - 1 660
1 - - - - - 1 300
2 - - - - 1 450 1 070
3 - - - - 1 210 910
4 - - - 1 370 1 030 780
5 - - - 1 185 900 685
6 - - - 1 040 790 605
7 - - 1 225 925 710 540
8 - - 1 100 835 635 485
10 - - 905 685 525 400
14 - 815 660 500 380 285
20 680 570 455 340 255 190
25 535 440 350 260 190 135

Tabele obciążeń
dla wagonów 4-osiowych osobowych

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

v 20 30 40 50 60 70 80
Fe 15 930 13 300 10 650 8 670 7 020 5 790 4 940
Ne 1 170 1 480 1 580 1 610 1 555 1500 1 460
i %o \ w 1,86 2,21 2,56 3,03 3,50 4,09 4,68
0 - - - - - 1 550 1 150
1 - - - - - 1 200 910
2 - - - - 1 300 970 750
3 - - - - 1 075 810 630
4 - - - 1 210 910 690 540
5 - - - 1 040 785 595 470
6 - - 1 190 905 685 525 410
7 - - 1 050 800 605 460 365
8 - 1 240 940 720 545 415 325
10 - 1 100 765 585 440 335 260
14 910 725 550 420 310 230 180
20 630 500 370 280 200 145 110
25 490 385 285 205 145 100 -

b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej

v 20 30 40 50 60 70
Fe 17 180 14 850 12 500 10 070 8 220 6 790
Ne 1 270 1 650 1 850 1 865 1 830 1 760
i %o \ w 1,86 2,21 2,56 3,03 3,50 4,09
0 - - - - - 1 800
1 - - - - - 1 400
2 - - - - 1 530 1 140
3 - - - - 1 270 955
4 - - - 1 410 1 080 820
5 - - - 1 120 930 715
6 - - - 1 065 820 625
7 - - 1 230 945 725 555
8 - - 1 115 850 650 500
10 - - 915 690 530 405
14 - 825 665 505 385 290
20 680 570 455 340 255 190
25 535 440 350 200 190 135

Wykres wartości oporów jazdy w zależności od szybkości jazdy

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu


Wykres wartości sił pociągowych w zależności od szybkości i napełnień

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu