Parowóz serii Ok22

Układ osi
<-Przód - Tył ->
min. promień
łuku toru
150
40 40 0 (15) 0  
Oś toczna lub oś wózka
Oś napędna
(dowiązana)
Oś silnikowa
(z korbowodem)
50 Przesuwność osi w mm
(10) zwężenie obrzeża w mm

Dane techniczne parowozu serii Ok22

L.p.    
1 Dawna seria niemiecka 38 45-46
2 Seria tendra 22D23
3 Układ osi 2-3-0
4 Największa dopuszczalna szybkość [km/h] 100
5 Średnice cylindrów [mm] 2 x 575
6 Skok tłoków [mm] 630
7 Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] 12
8 Powierzchnia rusztu [m2] 4,01
9 Wymiary rusztu (dług x szer) [m] 2,36 x 1,7
10 Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] 14,1
11 Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] 51/2,5
12 Odległość między ścianami sitowymi [mm] 4 700
13 Liczba płomieniówek [szt] 175
14 Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] 118,50
15 Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] 133/4
16 Liczba płomienic [szt] 28
17 Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] 51,60
18 Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] 184,20
19 Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] 38/4
20 Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] 56,0
21 Zawartość wody w kotle [m3] *) 7,1
22 Przestrzeń parowa kotła [m3] *) 3,4
23 Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] 20 410
24 Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] 26 600
25 Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] 21,5
26 Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] 10
27 Średnica kół napędnych [mm] 1 750
28 Średnica kół tocznych:
- z przodu [mm]
- z tyłu [mm]

1000
-
29 Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] 71 800
30 Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw

10 945
10 945
13 340
12 260
13 310
31 Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw

13 950
13 950
17 000
17 700
17 000
32 Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] 78 200
33 Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] 51 000
34 Ciężar parowozu z tendrem w stanie:
- próżnym [kG]
- służbowym [kG]

94 400
133 000
35 Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] 7,05
36 Typ hamulca Westinghouse
37 Rok budowy 1923-1934

*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową


Tabele obciążeń
dla wagonów 2 i 3-osiowych osobowych

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

v 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fe - 8 090 6 550 5 450 4 450 3 600 2 930 2 270 1 720
Ne - 900 970 1 010 988 933 870 757 637
i %o \ w - 2,21 2,56 3,03 3,50 4,09 4,68 5,39 6,10
0 - - - - - 885 625 420 280
1 - - - - - 680 490 330 225
2 - - - - 760 550 400 270 180
3 - - - - 620 450 330 220 145
4 - - - 700 520 380 275 185 115
5 - - - 595 445 320 235 150 95
6 - - 670 515 385 275 200 130 75
7 - 775 585 440 335 240 170 105 -
8 - 685 520 395 295 210 145 90 -
10 - 555 415 315 230 160 115 - -
14 - 385 285 210 150 95 60 - -
20 - 245 175 120 75 - - - -
25 - 175 120 75 - - - - -

Tabele obciążeń
dla wagonów 4-osiowych osobowych

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

v 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fe - 8 090 6 550 5 450 4 450 3 600 2 930 2 270 1 720
Ne - 900 970 1 010 988 933 870 757 637
i %o \ w - 2,06 2,36 2,78 3,20 3,74 4,28 4,94 5,60
0 - - - - - 960 685 460 305
1 - - - - - 730 530 360 240
2 - - - - 805 580 425 290 190
3 - - - - 650 475 345 235 150
4 - - - 725 545 400 290 195 125
5 - - - 615 460 335 245 160 100
6 - - 685 530 395 285 205 135 80
7 - 780 600 460 345 250 175 110 -
8 - 700 530 405 300 215 150 90 -
10 - 560 425 325 240 165 115 - -
14 - 390 285 215 150 100 60 - -
20 - 250 175 125 80 - - - -
25 - 175 115 75 - - - - -

Wykres wartości oporów jazdy w zależności od szybkości jazdy

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu


Wykres wartości sił pociągowych w zależności od szybkości i napełnień

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu


Wykresy zależności obciążenia od szybkości i wzniesienia

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

Wagony 2 i 3 osiowe

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

Wagony 4 osiowe