Parowóz serii Ok1

Układ osi
<-Przód - Tył ->
min.promień
łuku toru
150
40 40 0 (15) 0  
Oś toczna lub oś wózka
Oś napędna
(dowiązana)
Oś silnikowa
(z korbowodem)
50 Przesuwność osi w mm
(10) zwężenie obrzeża w mm

Dane techniczne parowozu serii Ok1

L.p.    
1 Dawna seria niemiecka 38 10-40
2 Seria tendra 22D2
3 Układ osi 2-3-0
4 Największa dopuszczalna szybkość [km/h] 100
5 Średnice cylindrów [mm] 2 x 575
6 Skok tłoków [mm] 630
7 Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] 12
8 Powierzchnia rusztu [m2] 2,64
9 Wymiary rusztu (dług x szer) [m] 2,62 x 1,01
10 Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] 14,58
11 Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] 51/2,5
12 Odległość między ścianami sitowymi [mm] 4 700
13 Liczba płomieniówek [szt] 119
14 Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] 80,67
15 Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] 133/4
16 Liczba płomienic [szt] 26
17 Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] 48,0
18 Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] 143,25
19 Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] 38/4
20 Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] 52,0
21 Zawartość wody w kotle [m3] *) 6,5
22 Przestrzeń parowa kotła [m3] *) 3,10
23 Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] 18 600
24 Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] 24 300
25 Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] 21,5
26 Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] 7
27 Średnica kół napędnych [mm] 1 750
28 Średnica kół tocznych:
- z przodu [mm]
- z tyłu [mm]

1000
-
29 Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] 71 700
30 Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw

11 100
11 300
13 100
13 200
13 700
31 Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw
- V zestaw

13 200
13 400
16 600
17 700
17 300
32 Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] 78 200
33 Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] 51 600
34 Ciężar parowozu z tendrem w stanie:
- próżnym [kG]
- służbowym [kG]

94 700
129 700
35 Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] 6,98
36 Typ hamulca Knorr,Westinghouse
37 Rok budowy 1907-1923

*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową


Tabele obciążeń
dla wagonów 2 i 3-osiowych osobowych

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

v 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fe - 7 760 6 070 4 830 4 050 3 380 2 770 2 130 1 600
Ne - 860 900 900 900 880 820 710 595
i %o \ w - 2,21 2,56 3,03 3,50 4,09 4,68 5,39 6,10
0 - - - - - 830 590 395 260
1 - - - - - 640 465 315 205
2 - - - - 690 515 380 255 165
3 - - - - 565 425 310 210 135
4 - - - 615 475 355 260 175 110
5 - - - 525 400 300 220 145 -
6 - - 620 450 350 260 190 120 -
7 - - 545 395 300 225 160 100 -
8 - 660 480 350 265 195 140 - -
10 - 530 385 285 210 150 105 - -
14 - 370 260 180 130 90 - - -
20 - 235 160 100 - - - - -
25 - 165 100 - - - - - -

Tabele obciążeń
dla wagonów 4-osiowych osobowych

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

v 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fe - 7 760 6 070 4 830 4 050 3 380 2 770 2 130 1 600
Ne - 860 900 900 900 880 820 710 595
i %o \ w - 2,06 2,36 2,78 3,20 3,74 4,28 4,94 5,60
0 - - - - - - 645 430 295
1 - - - - - - 500 340 225
2 - - - - - 545 400 270 180
3 - - - - - 445 330 220 140
4 - - - - 495 370 275 180 115
5 - - - 575 415 315 230 150 90
6 - - - 465 360 270 195 125 -
7 - - 560 405 310 235 165 105 -
8 - - 490 355 270 200 145 - -
10 - 540 390 280 210 155 105 - -
14 - 375 265 185 135 90 - - -
20 - 240 160 100 - - - - -
25 - 165 105 - - - - - -

Wykres wartości oporów jazdy w zależności od szybkości jazdy

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu


Wykres wartości sił pociągowych w zależności od szybkości i napełnień

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu


Wykresy zależności obciążenia od szybkości i wzniesienia

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

Wagony 2 i 3 osiowe

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej

Wagony 4 osiowe