Parowóz serii Oi 2

Układ osi
<-Przód - Tył ->
min.promień
łuku toru
120
110 0 (15) 0  
Oś toczna lub oś wózka
Oś napędna
(dowiązana)
Oś silnikowa
(z korbowodem)
50 Przesuwność osi w mm
(10) zwężenie obrzeża w mm

Dane techniczne parowozu serii Oi2

L.p.    
1 Dawna seria niemiecka 24 0
2 Seria tendra 16C1
3 Układ osi 1-3-0
4 Największa dopuszczalna szybkość [km/h] 90
5 Średnice cylindrów [mm] 2x500
6 Skok tłoków [mm] 660
7 Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] 14
8 Powierzchnia rusztu [m2] 2,04
9 Wymiary rusztu (dług x szer) [m] 1,90 x 1,07
10 Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] 8,70
11 Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] 44,5/2,5
12 Odległość między ścianami sitowymi [mm] 3 800
13 Liczba płomieniówek [szt] 114
14 Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] 53,70
15 Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] 121/4
16 Liczba płomienic [szt] 32
17 Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] 43,00
18 Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] 105,40
19 Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] 30/3
20 Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] 37,2
21 Zawartość wody w kotle [m3] *) 5,00
22 Przestrzeń parowa kotła [m3] *) 1,55
23 Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] 12 600
24 Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] 16 200
25 Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] 16
26 Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] 6
27 Średnica kół napędnych [mm] 1 500
28 Średnica kół tocznych:
- z przodu [mm]
- z tyłu [mm]

850
-
29 Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] 52 500
30 Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw

10 400
12 500
11 500
12 500
31 Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG]
- I zestaw
- II zestaw
- III zestaw
- IV zestaw

12 300
15 100
15 100
15 000
32 Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] 57 500
33 Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] 45 200
34 Ciężar parowozu z tendrem w stanie:
- próżnym [kG]
- służbowym [kG]

73 800
100 800
35 Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] 5,58
36 Typ hamulca Knorr
37 Rok budowy 1927-1940

*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową