Elektryczny zespół trakcyjny serii EW54

1 Ustawienie i rodzaj wagonów r+s+r
2 Rodzaj pracy podmiejski
3 Klasa wagonów kl. 2
4 Ciężar własny całego zespołu [kG]
Ciężar własny wagonu silnikowego [kG]
Ciężar własny wagonu sterowniczego lub doczepnego [kg]
118 200
54 600
31 800
5 Liczba osi ogólna
Liczba osi silnikowych
12
4
6 Moc ciągła zespołu [kW] 480
7 Moc godzinna zespołu [kW] 664
8 Największa dopuszczalna szybkość [km/h] 100
9 Szybkość przy mocy ciągłej [km/h] 50
10 Szybkość przy mocy godzinnej [km/h] 41,5
11 Siła pociągowa przy rozruchu na obwodzie kół [kG] 9 890
12 Siła pociągowa przy mocy godzinnej i pełnym wzbudzeniu [kG] 5 480
13 Siła pociągowa przy mocy ciągłej i pełnym wzbudzeniu [kG] 3 530
14 Sposób przenoszenia napędu - przekładnia mechaniczna czołowa
15 Przełożenie (liczba zębów dużego i małego koła zębatego) 74 : 21
16 Średnica kół napędnych [mm]
Średnica kół tocznych [mm]
1 000
940
17 Długość zespołu do ścian czołowych [mm] 62 500
18 Szerokość zewnętrzna pudła [mm] 2 940
19 System hamulca Westinghouse
20 Hamulec ręczny w wagonach r
21 Liczba miejsc siedzących 240
22 Liczba miejsc ogółem w zespole 530
23 Liczba drzwi wejściowych dla pasażerów po jednej stronie 8
24 Lata budowy 1950 - 1953
25 Napięcie sieci trakcyjnej [V] 3 000
26 Silniki trakcyjne [typ] LIB88
27 Liczba silników 4
28 Moc godzinna silnika przy pełnym wzbudzeniu [kW] 160
29 Moc ciągła silnika przy pełnym wzbudzeniu [kW] 120
30 Natężenie prądu przy mocy godzinnej [A] 122
31 Natężenie prądu przy mocy ciągłej [A] 88
32 Obroty silnika przy mocy godzinnej [obr/min] 770
33 Obroty silnika przy mocy ciągłej [obr/min] 920
34 Ogrzeanie wagonów prądem o napięciu [V] 3 000
35 Oświetlenie wagonów prądem o napięciu [V] 110
36 Ciężar na 1 metr bieżący [T/m] 1,90
37 Ciężar napędny [T] 54,6