Elektryczny zespół trakcyjny serii EW53

1 Ustawienie i rodzaj wagonów r+s+r
2 Rodzaj pracy podmiejski
3 Klasa wagonów kl. 2
4 Ciężar własny całego zespołu [kG]
Ciężar własny wagonu silnikowego [kG]
Ciężar własny wagonu sterowniczego lub doczepnego [kg]
135 000
61 000
37 000
5 Liczba osi ogólna
Liczba osi silnikowych
12
4
6 Moc ciągła zespołu [kW] 432
7 Moc godzinna zespołu [kW] 597
8 Największa dopuszczalna szybkość [km/h] 100
9 Szybkość przy mocy ciągłej [km/h] 50,5
10 Szybkość przy mocy godzinnej [km/h] 45
11 Siła pociągowa przy rozruchu na obwodzie kół [kG] 9 840
12 Siła pociągowa przy mocy godzinnej i pełnym wzbudzeniu [kG] 5 260
13 Siła pociągowa przy mocy ciągłej i pełnym wzbudzeniu [kG] 3 450
14 Sposób przenoszenia napędu - przekładnia mechaniczna czołowa
15 Przełożenie (liczba zębów dużego i małego koła zębatego) 74 : 21
16 Średnica kół napędnych [mm]
Średnica kół tocznych [mm]
1 000
940
17 Długość zespołu do ścian czołowych [mm] 62 700
18 Szerokość zewnętrzna pudła [mm] 2 950
19 System hamulca Westinghouse
20 Hamulec ręczny w wagonach r
21 Liczba miejsc siedzących 209
22 Liczba miejsc ogółem w zespole 530
23 Liczba drzwi wejściowych dla pasażerów po jednej stronie 8
24 Lata budowy 1954 - 1956
25 Napięcie sieci trakcyjnej [V] 3 000
26 Silniki trakcyjne [typ] PK601
27 Liczba silników 4
28 Moc godzinna silnika przy pełnym wzbudzeniu [kW] 151
29 Moc ciągła silnika przy pełnym wzbudzeniu [kW] 108
30 Natężenie prądu przy mocy godzinnej [A] 112
31 Natężenie prądu przy mocy ciągłej [A] 80
32 Obroty silnika przy mocy godzinnej [obr/min] 835
33 Obroty silnika przy mocy ciągłej [obr/min] 980
34 Ogrzeanie wagonów prądem o napięciu [V] 3 000
35 Oświetlenie wagonów prądem o napięciu [V] 110
36 Ciężar na 1 metr bieżący [T/m] 2,15
37 Ciężar napędny [T] 61