Zastrzeżenie aktualności i obowiązywania:

Autor witryny KSP - Kolejowa Strona Przepisowa (zwany dalej Autorem) nie daje żadnej gwarancji, że przedstawione tu przepisy, instrukcje, zarządzenia i inne akty prawne (zwane dalej Materiałami) są aktualnie obowiązującymi. Nie daje także pewności, że nie zostały wydane inne akty prawne zmieniające lub unieważniające prezentowane Materiały.

Autor zamieszcza Materiały w miarę zdobywania ich (od innych użytkowników Internetu, osób prywatnych, ze zbiorów własnych) i nie będzie odpowiadać na pytania związane z przygotowywanymi lub już wprowadzonymi w życie przepisami przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe S.A. lub innego związanego z koleją.
Prace te wykonywane są w miarę wolnego czasu, więc jakiekolwiek prośby i żądania umieszczenia konkretnych Materiałów nie będą uwzględniane.

Serwis KSP nie jest w żaden sposób powiązany z przedsiębiorstwem Polskie Koleje Państwowe S.A., żadną z jego spółek ani z innymi przedsiębiorstwami kolejowymi lub związanymi z koleją.

Wobec powyższego, żaden z prezentowanych Materiałów nie ma autoryzacji przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe S.A., żadnej z jego spółek ani innego przedsiębiorstwa kolejowego lub innego związanego z koleją

Każdy z Materiałów ma jedynie podaną datę uchwalenia bądź wprowadzenia w życie konkretnego opracowania..

Przed każdorazowym zastosowaniem przedstawionych tu Materiałów w praktyce należy sprawdzić czy odpowiadają one aktualnemu stanowi prawnemu.
Autor NIE PONOSI żadnej odpowiedzialności za skutki użycia prezentowanych Materiałów, w szczególności przy powoływaniu się na niniejszą witrynę w postępowaniach administracyjnych, dyscyplinarnych itp a także użyciu ich jako wykładni obowiązujących przepisów w czasopismach itp.

Prezentowane tu Materiały zostały zamieszczone wyłącznie w celu umożliwienia zapoznania się szerokiego grona Internautów z zasadami pracy kolei w szerokim zakresie wyłącznie do celów prywatnych.

Korzystanie z publikowanych Materiałów w celach zawodowych (zwłaszcza przez osoby powiązane zawodowo z transportem kolejowym) odbywa się na wyłączną odpowiedzialność korzystającego i wszelkie pretensje do Autora z tego tytułu nie będą uznawane.


Prawo autorskie - prawa do opracowania
i grafiki użytej na witrynie KSP

Na początek uwaga *) do wszystkich "twórców stron o przepisach": Regularnie sprawdzam zasoby internetu w poszukiwaniu "pożyczonych" grafik z tej witryny. I niestety za każdym razem znajdzie się "łebmajster" (jeden albo kilku), u którego wisi piękna strona o sygnalizacji utworzona przez kopiuj-wklej, albo po prostu są tam grafiki ukradzione z tej witryny **), na dodatek dumnie podpisane "Autor XXX Wszelkie prawa zastrzeżone" i zero informacji choćby o pochodzeniu materiałów. Jasne. Zastrzegać prawa do nie swojej pracy...
A że roszczę sobie prawa autorskie do opracowania i obrazków (ZWŁASZCZA w E1), to takie przypadki są ścigane bezwzględnie - mail (gg, skype, cokolwiek) do autora, potem interwencja u providera/admina hostingu i w ostateczności zgłoszenie sprawy do sądu. Póki co najdalej dotarłem do kroku II (jedna ze stron została usunięta z sieci przez admina darmowego hostingu) i mam nadzieję, że w sądzie z nikim się nie spotkam. W razie czego udowodnienie autorstwa zajmie mi 5 minut(jeśli ktoś będzie bardzo uparty, to w sądzie będzie musiał okazać np. rysunki źródłowe do animacji, które mam tylko ja) a ktoś może mieć pamiątkę na całe życie w postaci wyroku skazującego. Po co? Dla paru obrazków? Chyba nie warto.

Zdaję sobie sprawę, że wykonanie takich rysunków dla niektórych może być niemożliwe (trzeba mieć program, umieć go wykorzystać itp). Ale ja musiałem się programu nauczyć, znaleźć czas, wykonać rysunki, złożyć je w animacje, opracować stronę itp...

Warunki wykorzystania materiałów z tej witryny

Po pierwsze - bezwzględnie i bezdyskusyjnie NIE WOLNO wykorzystać żadnej części lub całości tej witryny bez uzyskania zgody i nie przyjmuję tłumaczenia typu "ale dałem linki" czy "chciałem zapytać" już po fakcie.
W przypadku znalezienia w internecie materiałów z KSP w jakiejkolwiek formie zastrzegam sobie prawo bezwzględnego żądania ich usunięcia, a w przypadkach szczególnie drastycznych (prościej - w przypadku skopiowania żywcem) do interwencji bezpośrednio u providera, administratora hostingu itp. z pominięciem użytkownika publikującego nieautoryzowane materiały.
Zgoda wydawana jest pisemnie (standardowo e-mailem, na życzenie mogę wysłać stosowne pismo).

Warunkiem uzyskania zgody jest przysłanie przez osobę chcącą wykorzystać:
- danych użytkownika (nicki, ksywki i użytkownicy "no name" nie będą uwzględniani),
- konkretnego określenia, które części (podstrony, obrazki itp) mają być użyte, określenia typu "strona o semaforach" nie wchodzą w grę,
- adres www, tytuł wydawnictwa albo inne dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować opracowanie, w którym będą użyte materiały,
- określenie rodzaju opracowania (np strona www, artykuł, praca dyplomowa),
- określenie charakteru (komercyjna czy niekomercyjna) o ile nie wynika to wprost z wcześniejszych danych,
- danych kontaktowych (tel, mail itp).

Uzyskanie zgody nie wiąże się z żadnymi kosztami, o ile gotowe opracowanie służy celom niekomercyjnym.
W przypadku czasopism warunki ustalane są indywidualnie.
Proszę też o przysłanie 1 egzemplarza opracowania, w którym wykorzystano materiały z KSP, przy czym kserokopie nie są dopuszczalne w przypadku czasopism drukowanych.

Przy wykorzystanych materiałach musi się bezwzględnie znaleźć informacja o pochodzeniu (źródle) materiałów:
- na stronach www: na każdej podstronie stopka w postaci aktywnego linku do KSP (www.przepisowa.prv.pl) z tekstem "Wykorzystano materiały z Kolejowej Strony Przepisowej KSP"
- w wydawnictwach drukowanych: na końcu notka o treści: "Wykorzystano materiały z Kolejowej Strony Przepisowej KSP - www.przepisowa.prv.pl" dla fragmentów witryny lub podpis: "Autor: R.Bach-KSP-www.przepisowa.prv.pl" dla pojedynczych obrazków.

Zastrzegam sobie także prawo do wycofania zgody, co jest jednoznaczne z wymogiem natychmiastowego usunięcia wykorzystanych materiałów (w przypadku wydawnictw - mogę nawet zażądać cofnięcia nakładu) w przypadku nie spełnienia powyższych wymogów.

UWAGA: Ponieważ tekst instrukcji i rozporządzeń jest ogólnodostępny (internet, dzienniki ustaw itp), nie będę i nie mogę mieć pretensji o wykorzystanie "gołego" tekstu. Natomiast w przypadku stwierdzenia skopiowania treści (identyczny układ, takie same lub nieznacznie zmienione nazwy podstron czy plików z obrazkami) będę uważał to za naruszenie moich praw do opracowania.

Informuję także, że nigdy nie były, nie są i nie będą w przyszłości opracowywane do publikacji przeze mnie instrukcje w formacie tzw. programów biurowych (MS Word, OpenOffice Writer itp) a także w postaci archiwów (zip, rar itp) z fragmentami witryny.
Jest tak, ponieważ nie mam potem żadnej kontroli nad dalszą dystrybucją takiego wydania.
Pliki PDF umieszczone w dziale Download oraz przesłane przeze mnie na wyraźną prośbę archiwa są wyłącznie do użytku prywatnego bez prawa do dalszej publikacji.
Dlatego w przypadku stwierdzenia umieszczenia instrukcji w ww. postaci będę bezwzględnie żądał ich usunięcia.

Jeszcze jedna uwaga co do stron www: Wydanie zgody na użycie materiałów w postaci podstron KSP nie jest jednoznaczne ze zgodą na jakąkolwiek zmianę układu strony, grafik czy odnośników. Nie zezwalam też na jakiekolwiek nieuzgodnione przeróbki grafik (skalowanie, wprowadzanie jakichkolwiek zmian edycyjnych itp). Rysunki sygnałów są wtak wykonane, że w przypadku pomniejszenia stają się nieczytelne i po prostu brzydkie a po powiększeniu - zaczynają być widoczne poszczególne pixele obrazu - czyli też nieładnie.
Wobec tego stwierdzenie zamieszczenia materiałów w zmienionej formie jest jednoznaczne z cofnięciem zgody na ich użycie.

Więc Autorze, jeśli chcesz użyć moich grafik u siebie (nawet jednej malutkiej), zadaj sobie trud zapytania mnie o zgodę PRZED faktem. Na pytanie "czy może być użyty obrazek X na stronie Y [tu link do strony już gotowej z użyciem moich grafik] odpowiedź brzmi "Nie" i z reguły żądam usunięcia takiej strony.
Nigdy za to nie robię problemów, jeśli zapytanie nastąpi przed powieszeniem strony, czy innym użyciem.

Miło będzie, jeśli w Twoim dziale Linki znajdzie się odnośnik do KSP.

Chyba nie wymagam zbyt wiele? A przykładem współpracy ze mną może być krążący w sieci program E1 autorstwa Jakuba Kazubka, w którym wykorzystany został pełny zestaw obrazków z E1 i tekst z tego opracowania. Wydał go na płycie bodajże miesięcznik Chip. Więc jak się chce - to można.

-----------------------------------------------

*) Wszystkie powyższe zastrzeżenia dotyczą również ewentualnej publikacji fragmentów lub całości witryny w postaci elektronicznej lub papierowej w postaci CD-ROMów dodawanych do czasopism, przedruków itp.
**) Rozumiem przez to również zamieszczenie fragmentów lub całości tej witryny w dowolnym formacie (w archiwach RAR, ZIP itp; w postaci plików PDF, DOC i wszelkich innych podobnych, także zawarcie grafik w programach komputerowych itp), także plików PDF z poszczególnymi instrukcjami dostępnych w dziale Download. Dotyczy to także fragmentów lub całości witryny umieszczonych na serwerach jako backupy w sposób umożliwiający dostanie się do nich poprzez np. wyszukiwarki.