Przepisy sygnalizacji na Polskich Kolejach Państwowych

E1

Aktualną wersję podesłał: Kamil-Głogowska Szopa: www.glogow.neohost.pl

Na tej stronie podany jest pełny tekst przepisów E1 zgodny z
książkowym wydaniem z 15 sierpnia 1998 roku.
poprawiony zgodnie z Zarządzeniem nr 152 Zarządu PKP
z dnia 7 listopada 2000 r. oraz
Zarządzeniem Nr 157 Zarządu PKP z dnia 20 lipca 1998 r.
w sprawie ustalenia Instrukcji sygnalizacji na PKP - E-1

Spis treści:

Wykaz stanowisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymać egzemplarze "Instrukcji sygnalizacji na Polskich Kolejach Państwowych" E-1 do osobistego użytku, lub którym należy zapewnić możliwość korzystania z egzemplarza instrukcji na swoich stanowiskach pracy (posterunkach technicznych)

Rozdział I

Postanowienia ogólne (§1)

Rozdział II

Sygnały (§2-14)

Rozdział III

Wskaźniki (§15)

Załącznik 1

Sygnały i wskaźniki, których stosowanie jest dopuszczone na wyznaczonych liniach i stacjach

Załącznik2

Wykaz postanowień przejściowych, które obowiązują do odwołania

Załącznik 3

Przykłady osygnalizowania leżących blisko siebie odcinków torów, na szlaku jednotorowym i dwutorowym, wymagających zwolnienia jazdy pociągów wskutek ograniczeń doraźnie wprowadzonych
oraz
przykłady osygnalizowania odcinków torów, na szlaku jednotorowym, dwutorowym i wielotorowym (przy liczbie torów szlakowych większej niż 2), jak również przy równoległym zbliżeniu więcej niż dwóch torów szlakowych różnych linii kolejowych, wymagających zwolnienia jazdy pociągów wskutek ograniczeń stałych i doraźnie wprowadzonych