§8 Sygnały dawane przez dyżurnego ruchu (Rd)

1. Dyżurny ruchu podaje następujące sygnały za pomocą tarczki ręcznej lub latarki:

Sygnał Rd1 "Nakaz jazdy"

Dzienny
Okrągła biała tarczka z
zieloną obwódką poruszana pionowo
Nocny
Latarka z zielonym
światłem poruszana pionowo

Sygnał Rd1 "Nakaz jazdy" stosuje się przy wyprawianiu lub przepuszczaniu pociągów, zgodnie z postanowieniami instrukcji R1.


Sygnał Rd2 "Stosować skrócony czas jazdy"

Dzienny i nocny

Trókątna tarczka pomalowana z obu stron na kolor biały z czerwoną obwódką i czarną literą "S", pokazywana w kierunku zbliżającego się pociągu

Sygnał Rd2 oznacza, że należy stosować skrócony czas jazdy pociągu do następnego posterunku następczego.


Sygnał Rd3 "Wydłużyc czas jazdy"

Dzienny i nocny

Prostokątna tarczka, pomalowana z obu stron na kolor biały z czerwoną obwódką i czarną literą "W", pokazywana w kierunku zbliżającego się pociągu

Sygnał Rd3 oznacza, że należy wydłużyć czas jazdy pociągu do następnego posterunku następczego.


Sygnał Rd4. Powiadomienie dróżników przejazdowych o odjeździe pociągu

Jeden długi dźwięk dawany dzwonkiem aparatu telefonicznego - dla pociągu kierunku nieparzystego, ześ dwa długie dźwięki - dla pociągu kierunku parzystego. Sygnały te służą do zawiadamiania dróżńików przejazdowych o mającym nastąpić odjeździe pociągu.

Na szlaku wielotorowym dla toru trzeciego lub dla drugiej pary torów, stosownie do potrzeby, dyrekcja okręgowa kolei państwowych może istalic:

1) albo oddzielne łącze strażnicowe, którego dzwonki (lub inne urządzenia) wydają dźwięk różniący się tonem od dźwięku dzwonków innego łącza strażnicowego;

2) albo powiadamianie o odjeździe pociągu jednym lub dwoma długimi dżwiękami (zależnie od kierunku jazdy pociągu) uzupełnione jednym krótkim dźwiękiem.

2. Sygnał Rd1 przed odjazdem pociągu podaje dyżurny ruchu, przy przepuszczaniu zaś pociągu bez zatrzymania - dyżurny ruchu lub nastawniczy na każdorazowe polecenie dyżurnego ruchu.Sygnały Rd2, Rd3 i Rd4 podaje dyżurny ruchu lub na jego polecenie wyznaczony pracownik.

3. Sygnał Rd4 podaje się bezpośrednio przed odjazdem pociągu.

Powrót do strony sygnałów